Twee vrienden in gesprek

 

Elk jaar weer opnieuw nodigt de advent ons uit om op weg te gaan,
om de kille samenleving te doorbreken en de warmte op te zoeken
van vriendschap, genegenheid en solidariteit.

Wij worden opgeroepen
om de duisternis te doorbreken van de blinde zakelijkheid
en op zoek te gaan naar het licht van hoop en toekomst voor elke mens.
Zo kan de wereld telkens weer een nieuwe start maken,
zoals de geboorte van een kind
het begin van een nieuwe toekomst inluidt. 

Eventjes in de adventstijd 10 minuutjes met aandacht luisteren naar een warm gesprek tussen Jean Vanier en Lode van Hecke.

Jean Vanier, een Canadese katholieke filosoof en stichter van De Ark en Lode Van Hecke, Belgische monnik en abt van de trappistengemeenschap van Orval. De één soms omschreven als een humanitair activist… de ander een contemplatief. Ze spreken over stilte en gebed, over geluk en vrede, over Christus en zichzelf. Maar bovenal spreken ze als vrienden.

Klik door naar: http://vimeo.com/112158683

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse overweging
uit de Abdij van Orval ( Zondag 7 december  2014 )

 

Bezinning op de overweging

Advent

Advent
doe me gaan
met vragen en twijfels,
desnoods zonder reistas,
de lange weg van geduld.

Advent
leer me zien
hoe hoop wordt beantwoord
en hoe licht zich een weg zoekt
door het donkerste zwart van de nacht.

Advent
breek me open
voor al wie ontrecht of alleen is.
En voor hem die geen plaats vindt
in de beveiligde herberg vandaag. ( André Thoonen) 

 

Bijzondere aandacht voor:

“Kostbaar in Mijn ogen”

Wij verwijzen graag naar het aanbod van een digitale adventsretraite onder de titel:
“Kostbaar in Mijn ogen”.

Advent is afgeleid van het Latijnse adventus: de komende. Het is een tijd van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Advent wordt echter niet vanzelf een stille tijd van verwachting. Integendeel, als we de dingen op hun beloop laten, raakt elke minuut als vanzelf gevuld.
Advent is een keuze. We kiezen ervoor tijd vrij te maken om Hem te verwachten en kunnen ook proberen het hele gezin daarbij te betrekken. Dat lijkt niet zo gemakkelijk, omdat een gezin bestaat uit verschillende mensen met soms andere manieren van geloven.
Kunnen we echt samen advent ervaren?

Inschrijven kan nog steeds door je emailadres op te geven. Je ontvangt dan elke dag van de Advent gratis een mail met gebedsmateriaal, vertrekkend van steeds een andere Bijbeltekst.
Voor inschrijven en meer informatie :  http://www.ignatiaansbidden.org/op

 

* Wij zijn er terug voor een nieuwe wekelijkse inspiratie en
de wekelijkse overweging uit de Abdij van Orval op de derde zondag van de Advent
in het weekend van zaterdag 13/zondag 14 december 2014.

WELKOM en alle goeds elke nieuwe dag bij een innige en mooie adventstijd…!!!