Vakantie is….

Vakantie is….

Vakantie is een mooi reis maken…Zalig

Vakantie is eindelijk dat werkje opknappen…Gelukkig

Vakantie is eens lekker uit eten gaan en genieten…

Maar vakantie kan ook zijn: genieten van een stil moment en denken dat je een mooie reis maakt…

Danken dat het vervelende werkje opgeknapt is.

Denken aan een lekker etentje en bij dat denken…wordt het stil.

Heel stil in jezelf. Dan voel je dat er iets is, wat steeds steeds bij je is, iets wat jou begrijpt en liefheeft.

Je komt misschien tot de ontdekking dat dit iets Iemand is die je vergeten bent.

Vakantie is genieten van een stil moment, waar je ook bent, wat je ook doet, om die Iemand te ontdekken.`

Een zalig moment dat je gelukkig maakt en je laat genieten.

( Fernand Van De Meerssche/ Parochie Christus Koning/St.Pieters-Buiten Gent.)

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 28 juni 2015 ).

Ben jij als lezer/metgezel tevreden dat de Wekelijke Overweging uit Orval terug te vinden
is op onze website laat het ons weten via een berichtje.
DANK bij voorbaat.
Jan en Karin.

 

Bezinning op de overweging.

Daar is de man…daar is de vrouw… 

Daar is de man!
Ze zeggen dat hij woorden heeft van leven.
Ze zeggen dat hij het woord is van leven.

Maar hij is zo gewoon.
Is hij dat maar, die grote man die jou genezen moet?
Heb ik op hem mijn hoop gesteld?
Heb ik in hem mijn vertrouwen gelegd?

Hij zegt: “Waarom die drukte en die tranen?”
Hij is misschien toch anders.
Uit zijn ogen straalt hoop als licht in de donkere nacht.
Uit zijn handen vloeit tederheid als balsem op mijn huid.
Uit zijn woorden klinkt de kracht van het eerste scheppingswoord.
“Meisje, sta op!”
Ik sluit mijn ogen, durf niet kijken, niet hopen op wat nooit gebeurt, niet geloven in het einde van de dood.
Liever nog sterf ik aan jou dan aan valse hoop.
Ik laat je los.
Hij houdt je vast. “Meisje, sta op!

Dan plots beweegt je hand onder de mijne,
stroomt warmte uit je huid,
plooien je lippen in een glimlach en zit je rechtop!
Geen woorden meer in mij,
alleen de diepe stilte van het wonder van het leven als op de eerste dag dat jij geboren werd.
Geen spoor op mijn gezicht,
alleen de vreugde in mijn schoot.
Anders dan de anderen die openscheuren van verwondering.
Zwijg toch, geef ruimte aan dit broze leven.
Ik kijk nog even naar de man die jou zijn hand reikt en zichzelf.
Ik zie hoe gewoon hij is.
Zijn kracht huist in dit gewone en wordt daardoor wonderlijk groot.
Want jij staat op!

Nu heb ik eindelijk begrepen dat in een gewone man,
in een gewone vrouw een groot geheim kan schuilgaan.
In dat klein beetje tederheid en warmte,
in de weinige woorden
en gebaren van genezing die wij vinden in ons binnenste
schuilt het wonder.

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan

onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

1) Abdijbezinningsdagen door de Metgezel in Zingeving

ZOMER-ZON-REIS naar je Ziel

Maandag 13 juli t.e.m. Vrijdag 17 juli 2015.

Rustpunt in hartje Gent ( België)

Wij zijn blij te mogen meedelen dat deze bezinningsdagen in Gent VOLZET zijn.

2) ATELIER ICONOGRAFIE

 Het ” schrijven” van het ikoon

“ MANDYLION

 EEN MEDITATIEVE BELEVING

 ma 03 augustus (15 uur)  –  za 08 augustus ( 09 uur)

Sint Sixtusabdij West Vleteren

 Donkerstraat 12 West Vleteren ( België)

  Deelnameprijs 450 Euro

In deze prijs zijn begrepen

materiele kosten : dagverblijf, huur van lakens, materiaalkost, paneel pigmenten…

U  neemt uw ikoon mee naar huis

Inlichtingen en inschrijvingen bij Marc Laenen ( tel 0477 55 01 77)  marc.laenen2@telenet.be

 De inschrijving is definitief na storting van een voorschot van 50 euro op reknr BE 42 7805 9058 8654

Bij annulatie voor 25 juli wordt van dit voorschot 25 Euro terugbetaald.

3) Studiedag over ‘Interreligieuze dialoog en nieuwe spirituelen’

Woensdag 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren. 

Praktische informatie:

Locatie: onderwijszaal Radboud Universiteit Nijmegen, binnenkort nader aan te geven
Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl
en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis.

Bronvermelding:
http://www.nieuwwij.nl/nieuws/studiedag-over-interreligieuze-dialoog-en-nieuwe-spirituelen/

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de
overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 4 juli / Zondag 5 juli 2015.)

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn
en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de maand juli 2015.