Vakantie

 

Je bent er soms echt aan toe: aan vakantie. Je doet je werk met plezier, maar het vraagt toch wel veel van je en het is heerlijk er af en toe even uit te stappen.Vakantie betekent vrij zijn. Vrij zijn van je werk, vrij van allerlei verplichtingen. En mét dat je vrij bent ván, ben je ook vrij vóór.
Al die vrije dagen – Hoe besteed je ze?

Er doen zich tal van mogelijkheden voor. Belangrijk is, dat je je niets laat opdringen. Wát de buren ook van plan zijn, wát reisorganisaties ook aanprijzen, wáár je ook geweest móét zijn- je maakt je eigen keuze. Vakantie is vrijheid. Verspeel die vrijheid niet.

De mogelijkheden overwegend, zou je je wel kunnen afvragen of je, bij alles waar je verder aan wilt toekomen, niet vóór alles aan jezelf moet toekomen. In de drukte van het dagelijks leven schiet dat er vaak bij in. Daarmee loop je schade op. Het komt de kwaliteit van je bestaan niet ten goede. Tijdens je vakantie kun je die schade weer herstellen. Nu je niet werkt, kun je werken aan jezelf.
Concreet houdt dat in: Nadenken over je beweegredenen.
Wat bezielt je, wat wil je uiteindelijk?
Je manier van leven evalueren.
Gaat het goed zo, moet het anders?

Werken aan jezelf. Het kan beslist geen kwaad. Het is ook heel creatief. Een mooie vorm van creatie: ’herschepping’.
Van een vakantie kun je herboren thuiskomen.
Wat heb je veel gezien, veel beleefd.
Je hebt onder meer jezélf gezien, jezelf beleefd.

Uit “ Taal naar je hart “
Hans Bouma Uitg: Kampen:Kok; Averbode: Altiora.

 

Graag   verwijzen wij op onze site naar de Wekelijke Overweging uit de Abdij van Orval.  ( Zondag 13 juli 2014 : 15de Zondag A-jaar )

 

Vakantie

Vakantie is
je als een blad laten dragen
door het water,
en de adem van de aarde voelen.

Vakantie is
ergens in een verloren dorp
kijken naar een boer
en plots een vlinder zien.

Vakantie is
blootvoets lopen door het natte gras,
naar muziek luisteren
en dansen vanuit jezelf.

Vakantie is
in de koelte van een romaanse kerk
stil worden
en bidden.

Vakantie is
opnieuw leren luisteren
zoeken
en her-inneren.

 

Volgende wekelijkse inspiratie Maandag 21 juli 2014.

Welkom.