WAARHEID: Laten wij mensen maken

Wie het hele scheppingsverhaal leest, stuit op een verrassing bij de zesde dag.
Steeds is in het voorafgaande sprake van een God die iets zegt en daarmee iets schept.
Maar hier staat: ‘God zei: laten wij mensen maken.”
Wie zijn die ‘wij’? Wat zou dit ‘wij’ kunnen betekenen?

Een eerste interpretatie. God overlegt met zijn engelen of hij de mens zal maken. God realiseert zich dat hij met de schepping van de mens naar zijn beeld en gelijkenis een groot risico neemt. Zal de mens de schepping beheren of zal de mens met zijn onbeperkte wil de schepping te gronde richten?
Daarom overlegt hij met vier van zijn engelen: Liefde,Rechtvaardigheid, Vrede en Waarheid.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 3 mei 2015 )
AANDACHT…!!!
VOLGENDE WEKEN GEEN OVERWEGING UIT DE ABDIJ VAN ORVAL t.e.m. zondag 6 juni 2015.

 

Bezinning op de overweging.

Wijnstokken en wijnranken waren voor de tijdgenoten van Jezus alledaagse, vertrouwde beelden.
Overal in de hofjes van de mensen, langs de weg en op de rotsige bergflanken waren er wijngaarden en rijpten er druiven. Iedereen kon zien hoe ranken die stevig verbonden waren met de wijnstok, goede en rijpe vruchten voortbrachten.
Maar een geknakte rank verdorde, bracht niets meer op, viel af.
Daar zat geen leven meer in en werd daarom gewoon verbrand.
Op dit vertrouwde beeld pikt Jezus in om de mensen duidelijk te maken dat het noodzakelijk is verbonden te blijven met Hem, met de Vader, om het echte leven te vinden, om vruchtbaar te zijn.( vrij naar Peer Verhoeven)

Het zijn prachtige beelden:
God als wijnbouwer,
de eigenaar die zorg draagt en die levenskansen geeft;
Jezus als de enige echte wijnstok,
die zijn leven doorgeeft;
en wij,
die op die wijnstok geënt zijn en die uiteindelijk vrucht dragen.

Deze beelden zeggen alles over het bij elkaar horen van God, Jezus en de mensen.
Het verwoordt dat alleen leven in verbondenheid iets waar maakt van het Rijk van God.
Om uit te kunnen groeien tot een mens van God
mogen we onze kracht en ons voorbeeld halen bij die Man van Nazareth.
Hij is een nooit uitgeputte Bron van leven en van inspiratie.
Los van Hem wordt ons leven dor, droog en vruchteloos.
Maar in verbondenheid met Hem,
puttend uit zijn Geest,
zijn we bij de Wijnbouwer in goede handen.

Geënt op het leven van Jezus levert ons leven vruchten af van liefde,
van goedheid en vrede in overvloed. ( Wim Holterman osfs)

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan

onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

1) Trialoogfilmvoorstelling 

Donderdag 21 mei 2015: Spring,Summer,Fall,Winter

Maandag 8 juni 2015: Departures

Beiden voorstellingen gaan door in: De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk.

Aanvang middagvoorstelling: 14.00 uur

Aanvang avondvoorstelling : 19.30 uur

2) Abdijbezinningsdagen

ZOMER-ZON-REIS naar je Ziel

Maandag 13 juli t.e.m. Vrijdag 17 juli 2015.

Rustpunt in hartje Gent ( België)

3) Mariënburg-leerhuisdag voor herbronning en geloofsvernieuwing

Zaterdag 30 mei in Utrecht

Mariënburg, de vereniging van kritisch katholieken, organiseert op zaterdag 30 mei een ‘Leerhuisdag voor herbronning en geloofsvernieuwing’: Geloven.NU. Wie is God? Wat heeft hij te maken met ons leven? Hoe beleven wij ons christenzijn vandaag de dag? Dat zijn de vragen die op de leerhuisdag in drie workshoprondes behandeld worden. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek, buigen zich over vertrouwde geloofswaarheden en verdiepen zich in de Bijbel als bron van geloof. Ook worden de geloofsbelevingen en inzichten van hedendaagse denkers en schrijvers verkend.
Meer informatie: Lees verder…>>>

 

4) NIEUWSBRIEF ABDIJWINKEL KONINGSOORD/Arnhem 

Mei 2015
Lees verder

 

5) Activiteit in de Abdij van Koningsoord/Arnhem

ZONDAG 14 JUNI 2015

OPEN KLOOSTERMIDDAG

13.00 – 17.00 UUR

in het kader van het jaar van het godgewijde leven

MET EEN SPECIAAL PROGRAMMA

DVD KONINGSOORD

met in aansluiting mogelijkheid tot ontmoeting

13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 uur

De hele middag verder toegankelijk:

KERK: uitleg over Gebed en Contemplatief Leven

BOEKBINDERIJ: gesprek over Arbeid en Contemplatief Leven

GASTENHUIS: gesprek over Gastvrijheid en Contemplatief Leven

DE ABDIJWINKEL IS OPEN.

GEEN RONDLEIDING BINNENSLOT.

AFSLUITING: WELKOM OM 17.00 uur voor de VESPERS.

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 6 juni / Zondag 7 juni 2015.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de Maria mei-maand,
juni en elke volgende maand in 2015.