Waarom Pinksteren geen feest is voor bange mensen.


Een zalig hoogfeest van Pinksteren
met de vreugde van de Heilge Geest !

 

Laat het maar Pinksteren, zegt Marc De la Marche. Dat is: laat een frisse wind door je leven waaien, durf in de storm te gaan staan. Hij bejubelt het feest dat ons uitnodigt ons niet terug te trekken in de veilige beschutting van het gekende.

Ik hou niet van de wind. Hij kan soms lelijk tegenzitten en kil en bijtend aanvoelen. Hij belet mij onbekommerd rond te lopen en te fietsen of mij zalig en gedachteloos te koesteren in de warmte van de zon. Soms dreigt hij zelfs alles wat niet stevig geworteld en gegrondvest is omver te blazen. Ik hou niet van die wind. Lees verder…>>>

 

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar een wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 20 mei 2018.) 

 

Bezinning op de overweging.

 

Welkom aan u allen Metgezellen,
op deze vijftigste dag na Pasen, het feest van Pinksteren.
Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen,
ons openbreken en ons aanzetten
om Gods Boodschap te ontvangen,
een Boodschap van adem, ruimte, vuur, leven.

Als je van iets doordrongen bent,
als je ergens enthousiast over bent,
dan sta je, in vuur en vlam en dan straalt dat van je af
op alles wat je zegt en doet.
Zo zou het ook met ons geloof moeten zijn.
Want als je echt doordrongen bent van Gods liefde,
als dat vertrouwen je voedt,
dan straal je licht en warmte naar iedereen rondom jou.

 

Bang en rillend,
dicht bijeen,
het leven, zo koud en vijandig.
Sluit toch de deuren! Haal op die bruggen!
Laten we ons verschansen achter
hoge, dikke muren…

En dan komt Gij, God,
niet in een storm of een bulderende orkaan,
maar vederlicht en vlinderzacht.

Hoor! Luister!
Engelengeruis,
vurige vlammen,
brandende harten,
stralende geesten,
wakkere zielen,
stromende woorden.

Gij gloeit onze angsten voorbij.
We gooien onze ramen open,
we gooien onze deuren open,
we gooien onze armen open
voor de wereld, uw wereld,
voor de mensen, uw mensen.

Kom, O Geest vol leven
en bewoon ons hele wezen.
( Ilse Cornu)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

  1. 1) De Psalmen – Openbare studiedag

Zaterdag 9 juni 2018 / 9.30 – 16.30 uur

 

De ‘afdeling’ Geschriften in de Joodse bijbel opent met het boek Psalmen. 150 indringende teksten waarin het gehele mensenleven verdicht wordt. Van moord, wraak en klaagzang tot liefkozing, eer en lofzang, alles komt voorbij, ons hele leven.

Tijdens deze studiedag verzorgen de bijbelwetenschappers Alex van Heusden en Jo Beckers ieder twee colleges van elk 90 minuten over de psalmen. (Totaal dus vier colleges van 90 minuten).

Thema’s die aan de orde komen: Inleiding in de psalmen, De psalmen als lyrische Thora, De psalmen als poëzie, Psalm 114 en het Klein Hallel.

 

PLAATS: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

DEELNAME: €50,- (incl. syllabus, koffie/thee en lunch)

MEER INFO en INSCHRIJVING : KLIK HIER

 

2) Inleiding tot de monastieke praktijken

Door P. Benoît Standaert osb

Vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 juni 2018
(herhaling van 2-4 febr. wegens grote interesse)

 

Plaats: Bezinningshuis de Wijngaard, Begijnhof 22, Brugge

Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 1 juni 2018

via: Lauravanabtpoimen@outlook.be  ofwel 0497 12 25 30

Het weekend begint om 18u.  Vrijdagavond starten we met de inleiding op de monastieke praktijken. Zaterdag en zondag verdiepen we ons verder in verschillende monastieke praktijken. Het weekend eindigt zondagmorgen rond 11u.

Deelname aan het weekend van Vrijdagavond -18u tot zondag 11u (100€), sessies en maaltijden, overnachting inbegrepen.

Het middagmaal op zondag nog gebruiken is mogelijk.

Gelieve dit te melden bij inschrijving.

 

3) Stilte; het begin van de reis naar binnen.

Kloosterdag in Megen

Vrijdag 6 juli 2018.

Megen, nabij Oss, is een historisch plaatsje. Al in de 9e eeuw wordt de naam ‘Megen’ voor het eerst genoemd. Het plaatsje krijgt al in 1357 stadsrechten. Wat vooral opvalt in Megen zijn de twee grote kloosters; namelijk die van de zusters Clarissen (sinds 1720) en die van de minderbroeders franciscanen (sinds 1645). Deze kloosterdag heeft als thema ‘stilte’. Wij gaan dat onderwerp met elkaar verkennen en bespreken en maken er op die manier een inspirerende en prettige dag van.

Deelname is € 20,- per persoon (inclusief lunch en koffie en thee).
Aanmelden: kan tot 24 juni. U ontvangt t.z.t. betaalinformatie per e-mail. Nadat wij uw deelnamekosten ontvangen hebben, is uw aanmelding definitief.

Voor nadere informatie of telefonische aanmelding kunt u bellen met E. Geelen 073 – 64 44 066 ofwel KLIK HIER

 

4) ZACHT IS NIET SOFT en LIEFDE VRAAGT TIJD

Vrijdag de 13e wordt door meerdere mensen als een ongeluksdag beschouwd
maar de thema-theateravond over het Geheim van de Liefde bewijst het tegendeel!

Vrijdag 13 april 2018 was een zeer geslaagde theateravond in de Tiliander/Oisterwijk.

Onderstaand vindt U integraal de lezingen van beide sprekers met de opmerking dat de lezing van Desanne enigszins kan afwijken omdat zij op de avond zelf de vrijheid heeft genomen om al improviserend te reageren op de lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen.

“HET GEHEIM VAN DE LIEFDE.”
Beminnen en bemind worden.

Klik hier voor de integrale lezing van Désanne van Brederode met als thema: ZACHT IS NIET SOFT 

Klik hier voor de integrale lezing van Prof. Alfons Vansteenwegen met als thema: LIEFDE VRAAGT TIJD

Deze theateravond was een initiatief van:
Metgezel in Zingeving
Werkgroep:  Levenskunst voor wie goed oud wil worden
in samenwerking met

 Gemeente Oisterwijk
Indigo / GGZ Tilburg
ContourdeTwern/Oisterwijk

Vereniging Senioren Oisterwijk.
Seniorenvereniging 50 +  Moergestel

& AH Oisterwijk

 

5) Encouter/Nederland

Een weekend vol kansen

Een goede relatie heeft een goede communicatie nodig tussen partners. Daar heb je tijd voor nodig en Encouter Nederland en/of Belgie bied op een laagdrempelig methode die kans in een heel weekend dat gericht is op elkaar vinden in:

Spiritualiteit
Innerlijke kracht
Zinnige keuzes
Liefhebben en passie
Leren luisteren
Verwondering en zoveel meer…
naar persoonlijke ontwikkeling.

Het unieke is dat je dit boeiende traject samen doorloopt, waarbij je elkaars coach en supporter bent. Het is géén groepssessie, geen therapie. Je doet alles met zijn tweeën, aangemoedigd door de persoonlijke verhalen van het team.

Naast het weekend voor partners (echtparen en samenwonenden) organiseren we ook weekenden voor jongeren en alleenstaanden. Op de website www.eenlevensamen.nl vind je informatie zowel voor Vlaanderen als voor Nederland over weekenden voor vrouwen- en mannenstellen in een duurzame relatie. De kosten van het weekend zijn, inclusief overnachting en maaltijden:

Echtparen en samenwonenden: euro 325,- per stel
Jongeren: euro 100,- per persoon
Alleenstaanden: euro 145,- per persoon

Op zoek naar een solide en prachtige relatie, zonder jezelf te verliezen! We zijn er van overtuigd dat dat mogelijk is.

Meer info:  Klik Hier  

 

  • Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft. Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!
  • Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 26 mei / Zondag 27 mei 2018. Alle goeds in de Mei-maand 2018.