Wat de bamboe leert

Wat de bamboe leert.  

In het midden van het koninkrijk lag een grote, prachtige tuin. De tuinman genoot ervan om in de tuin te wandelen als het te heet werd. Hij hield bijzonder veel van een bamboe, de mooiste van alle bomen in de tuin. In de loop van de jaren groeide de bamboe uit tot een sterke, krachtige boom en hij was zich van de gunst van de tuinman bewust.  Ga verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 30 augustus 2015 ).

 

Bezinning op de overweging. 

Vaak voelen wij ons maar veilig wanneer we in orde zijn met de vele grote en kleine voorschriften die ons leven regelen.Toch waarschuwt Jezus ons in de lezing van zondag 30 augustus voor een leven beheerst door uiterlijke voorschriften en wetten.

Het gevaar is immers reëel dat wij aan die gewoonten, tradities en gebruiken een groter belang gaan hechten dan aan de levende mens naast ons. Christen-zijn vereist van ons niet alleen aandacht voor rechten en plichten, maar vraagt vooral te leven vanuit een warm hart.

Leven met het hart

Leven met het hart voor de ander
dat is stilstaan bij zijn verlangens,
aandacht hebben voor wat hem raakt,
eerbied hebben voor wat hij mooi vindt en liefheeft.

Leven met het hart voor de ander
is geen kwestie van goedhartigheid of welwillendheid.
Het is vertrouwen schenken en trouw zijn.
Het is: de ander zo aankijken dat hij zich bij jou thuis voelt;
zo vrij en weerloos voor hem staan, dat hij jouw hart herkent.
Er zijn inderdaad mensen die leven met een hart voor een ander.
Zij zijn de ideale mede-mensen,
zij maken de wereld bewoonbaar,
zij scheppen dat klimaat,
waarin de mensen voor elkaar opengaan,
en ontdekken dat zij de taal van het hart spreken
en verstaan en beleven. (naar Kees Harte) 

 

*Beste bezoeker…METGEZEL graag bevelen wij jullie aan

onze sympathie voor volgende persoonlijke boeiende initiatieven:

 

1) Karin en Jan kijken met vreugde terug naar een zeer geslaagde vijfdaagse bezinning in Rustpunt/Gent:

Zomer-Zon-Reis naar je ziel

Lees enkele reactie van de 14 deelnemers.

 

Vrijdag 13 november 2015 (10.00 uur) t.e.m. zondag 15 november (17.00 uur)

Driedaagse bezinning in de abdij van Postel (op de grens van Belgie/Nederland)

Vanuit de wonde, samen op weg naar de verwondering.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Vlug inschrijven is de boodschap…!!!

 

2) Leerhuis “ De Levensboom’

De Levenskerk.

Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk.

WEGWIJS IN DE WIJSBEGEERTE 

Op de maandag 21 en 28 september en 12 en 19 oktober 2015.

Telkens van 19.45 tot 22.00 uur. 

 

Wat is filosofie? Waar gaat het eigenlijk over? En hoe doe je het? Deze vragen die regelmatig terugkomen inspireren mij om gedurende vier avonden een korte basiscursus te verzorgen, waarin de grondvragen van de filosofie aan de orde worden gesteld. We denken na over waarheid en wetenschap, over ethische kwesties, over wat we mogen hopen en over wie we zelf zijn. Behalve oefening wordt ook een structuur geboden die behulpzaam kan zijn bij de invulling van uw eigen interessegebied.

Jarenlange onderwijservaring en een gedegen filosofie en theologieopleiding stellen mij in staat om actuele thema’s te verdiepen en wat geen alledaagse leesstof is voor u toegankelijk te maken

De methode die ik zal hanteren vraagt een actieve rol van de deelnemers. Al doende en al nadenkend kunnen wij met elkaar tot verrassend nieuwe inzichten komen.

Speciale opleidingsvoorwaarden om mee te doen zijn er niet. Wij gaan met elkaar in gesprek op basis van uw belangstelling, levenservaring en gezond verstand.

Mocht uw interesse verder reiken dan het gebodene dan kan ik u zo nodig adviseren in de keuze uit het royale aanbod van boeken en artikelen.

Inleider: Ria Schoenmaker van Osch, filosoof/theoloog met een jarenlange onderwijservaring in het mbo.
Van haar hand verschijnen regelmatig columns en teksten voor een breed publiek.

Aanmelding en kosten

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk tot 14 dagen voorafgaand aan de startdatum van de betreffende cursus aanmelden bij Marian van Mierlo:

email marianvmierlo@home.nl   of bel 013-5288432.

De kosten bedragen € 7,50 per bijeenkomst; gelieve deze op de eerste avond voor de gehele cursus te voldoen.

Er zijn minimaal 15 deelnemers nodig om de avonden tot een succes te maken.

 

 

3) 30ste Mertonweekend in de Abdij van Orval.

 

16/17 en 18 oktober 2015.  

Thema: Radicaal leven als christen.

Meer info: Lees verder…>>> 

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 5 September / Zondag 6  September 2015.

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in de aankomende herfstmaand 2015