Wat jij zoekt, zoekt jou

Wat aandacht krijgt, groeit.

Wat je van binnen aanvoelt als mooi, waar of zinvol,wekt onwillekeurig je aandacht. Wat de stem van je hart laat horen, ga je overdenken. Je gedachten voeden je verlangen. Zo ontstaan dromen, die later doelen worden.

De kracht van de zuivere wens?

We mogen ze niet onderschatten. Bij het uitdrukken van ons verlangen, komt er een trilling vrij. Met ons gebaar ‘naar buiten’ komt er beweging ‘van binnen ‘op gang. Als ik mij bewust richt ‘van mij…naar’ laat zich gelijktijdig een beweging voelen ‘naar mij…van’. Het is dan alsof het object van mijn zoeken zich opent, ontvouwt en zich kenbaar maakt. Wat ik zoek toont zich als iets dat reeds aanwezig was. Of is het beter te zeggen: als iets dat ‘in-wezig’ ís? Iets dat er al was, maar dat door mijn verlangen mij tegemoet komt.

Zoek ik waarheid, vind ik waarheid.

Het heeft er alle schijn van dat, wanneer wij onszelf overleveren en toevertrouwen aan een andere, vooralsnog onbekende realiteit, deze zich op een of ander manier manier meedeelt. De Russische filosoof Lev Sjestov ging in dit toevertrouwen verder waar hij schreef: ’De bepalende factor van het leven is stoutmoedigheid”.

Als wij de ons vertrouwde gedachten, de ons bekende wereld, de vaste grond van onze kant-en-klare zekerheden durven loslaten door bewust onze aandacht te richten op een nog onbekende realiteit, treedt een nieuwe, meer ultieme realiteit ons tegemoet. Daar openbaart zich wat wij niet konden weten, omdat het niet om ‘begrijpen’ gaat in de klassieke zin van het woord.

Daar staat het totaal onbekende, wat wij niet voor mogelijk achtten -het ultieme- op in zijn ware gestalte en toont zich.

Commentaar bij de maandelijkse spreuk van Bond zonder Naam
(febr.2014)  www.bzn.be

Welkom bij volgende wekelijkse inspiratie op : Maandag 17 februari 2014