Wat verzet bergen? Vertrouwen!

 

Wat verzet bergen? Vertrouwen!

Antoine de Saint Exupéry was een hartstochtelijke zoeker. Hij was gepassioneerd door het leven, door spiritualiteit, de diepte van het mysterie. Toch, lange tijd zweeg ook voor hem de hemel. Ondanks al zijn volgehouden pogingen werden zijn gebeden niet verhoord. Tot hij op een dag plots ontdekte dat de grootste genade van het gebed erin bestaat – dat het niet wordt verhoord.

Het gebed zelf is de genade.
Elke mens leeft vroeg of laat met verdriet, lijden, afscheid nemen, heeft vragen waarop geen antwoorden komen of staat voor problemen waar hij geen oplossing voor vindt. We proberen alles, maar niets lukt, niets werkt, niets komt in beweging – niet met onze wilskracht, niet met ons volgehouden gebed. Vroeg of laat stellen we ons de vraag: waarom?

We willen een antwoord.
Een teken. Zo maken wij onwillekeurig een voorstelling van wat goed is voor ons. Wij maken een beeld van hoe wij dienen geholpen te worden en hoe en wanneer dat best zou gebeuren. Precies hier ontdekte de Saint Exupéry dat het antwoord op zijn gebed niet samenvalt met de voorstellingen die hij voor ogen hield. Hij ging inzien dat het antwoord op zijn gebed voorbijgaat aan het door ons gemaakt plaatje. Het verdraagt geen sturing of woorden en is alleen te ‘begrijpen’ vanuit ons hart. Vanuit een hart dat leeft van… vertrouwen.

Enkel geloof dat grenzeloos vertrouwt, kan de heilige grond van ‘niet begrijpen’ aanvaarden.
Waar wij de bodem van de diepste vertwijfeling raken met onze problemen – en toch vertrouwen – daar welt écht geloof op. Daar wordt iets zichtbaar en voelbaar dat wij anders nooit zouden kunnen zien, voelen of ervaren.
Daar mogen wij wonder genoeg ontdekken, met een innerlijke zekerheid die geen rationele verklaring nodig heeft, dat wij – in wezen – gedragen worden.

Sterker nog: dwars doorheen de vertwijfeling vinden wij paradoxaal genoeg innerlijke vrede.

Commentaar bij de tweemaandelijkse spreuk van BZN.
“Moedige mensen pakken problemen aan” – Oktober 2014.  ( www.bzn.be )

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar:
wekelijkse overweging uit de Abdij van Orval.( Zondag  12 oktober 2014 )

 

Bezinning op de overweging.

Tijd voor het feest

Drukte en haast, snelheid:
ze horen bij onze tijd.
Een overbezette agenda
en rust noch duur, zijn heel gewoon.
Stress en spanning: ze zijn het gevolg
van onze economische welvaart.

Tijd is geld; tijd is productie.
Alles wat we doen moet iets opbrengen.
Ieder van ons heeft zijn leef-tijd.
Voor een deel kiezen we er zelf voor
hoe wij die tijd gebruiken.
We kiezen onze prioriteiten.

Onze tijd krijgt waarde
in zoverre wij hem hebben gebruikt
voor ons eigen geluk
en voor dat van anderen.

Tijd vrij maken voor een ander
zegt dat je die ander belangrijk vindt.
Tijd hebben voor jezelf
geeft je een eigen plekje,
waar je je vredig thuis voelt.
Tijd hebben is waardevoller
dan onze drukdoenerij.

We hebben allemaal een uitnodiging gekregen
voor het feest van het Koninkrijk.
Alleen die tijd! We moeten nog zoveel!
Ons werk, onze hobby, onze tuin:
er blijft nauwelijks tijd over.
En toch, we zullen móeten kiezen:
voor tijd en geld
of voor tijd van echt en volop leven. ( Wim Holterman osfs)

 

* Graag verwijzen wij naar: Lezingen in de Levenskerk van Oisterwijk. 

LEVEN OP HET RITME VAN DE TIJD : OP WEG NAAR KERSTMIS
Maandag 10 en 24 november 2014. 

Gastspreker: Dhr.Ton Scheer
(
Hoogleraar liturgiewetenschappen in Nijmegen)  

Inhoudelijke Informatie: Klik hier

Praktische gegevens: 

De lezingen vinden plaats in de:
Levenskerk.
Le Sage ten Broekstraat 2
5062 CT Oisterwijk

Aanvang 20.00 uur.
Groepsgrootte: minimaal 15 deelnemers.
De deelnamekosten bedragen € 7,50 per avond.(Te betalen aan de kassa)

Meer Info: Opgeven (graag voor 1 november) kan bij marianvanmierlo@home.nl ofwel telefoon 013-5288432.
In het geval de lezingen moeten worden afgelast, krijgt u uiterlijk een week tevoren bericht.

Warm aanbevolen.

 

* Volgende week in het weekend van 18/19 oktober zijn wij er terug voor:
een nieuwe wekelijkse inspiratie
en de wekelijkse overweging uit de Abdij van Orval.

WELKOM en tot dan…!!!