Wie is mijn naaste..? “Bemin je naaste als jezelf “

Wie is mijn naaste en wat moet ik doen om eeuwig leven te verwerven? De Schriftgeleerde stelde deze twee vragen aan Jezus. Het zijn de vragen van deze Schriftgeleerde, maar ook van de Schriftgeleerde in ieder van ons.  Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappisten  Abdij van Orval  ( Zondag 17 juli 2016).

Belangrijk…Belangrijk…
Volgend weekend van zaterdag 23 juli en zondag 24 juli is er geen Nederlandstalige preek uit de abdij van Orval en geen wekelijke inspiratie wegens persoonlijke vakantie van Jan & Karin.  

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 17 juli

In het Lucas-evangelielezing van zondag 17 juli vertoeven wij in het gezelschap van Jezus, op bezoek bij Martha en Maria. Op het eerste gezicht lijkt het een anekdote zonder veel diepgang. Het scheelt trouwens niet veel of het bezoek draait uit op een fikse keukenruzie, waarbij Jezus partij trekt voor Maria.
Maar zoals wel vaker in het evangelie hebben Jezus’ woorden ook hier een dubbele bodem. Dit verhaal spoort ons aan om na te denken over óns christen-zijn…in relatie tot de verdraagzaamheid, onderscheidingsvermogen, gastvrijheid …enz.
Tegelijk Martha en Maria worden, is natuurlijk het ideaal.
Maar dikwijls brengen we het niet op om of een Martha, of een Maria te zijn.

 

Gastvrijheid!
De luxe der armen en eenvoudigen.
Gastvrij zijn voor iedere mens die je op je weg ontmoet, wil zeggen: je hart, je huis, je bezit openstellen, maar zó dat de ander het als iets vanzelfsprekends kan aanvaarden en er niet minder door wordt.
Niets mag geforceerd zijn, alles moet spontaan gebeuren.
Gastvrijheid is niet iets aangeleerds.
Je haalt ‘t niet uit boeken. Het is een innerlijke houding van openheid en mededeelzaamheid.
Dit hoort tot het mysterie van het echt mens-zijn! (Phil Bosmans)

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

 

1) Bedankt dat je mee opkomt voor de Munduruku om de Amazone te beschermen tegen deze verwoestende megadam! Machtige bedrijven beramen plannen om ervoor te zorgen dat dit project kan doorgaan en daarom hebben we nog duizenden mensen nodig om met ons mee te doen, zodat we een krachtige mensenketting kunnen vormen rond het grondgebied van de Munduruku. Kun je deze link delen met je vrienden en hen vragen om ook mee te doen? Wij waarderen dat U als Metgezel dit initiatief verder doorgeeft over ALLE grenzen heen. DANK BIJ VOORBAAT

 

2) Vrijdag 19 augustus 2016 t.e.m. zondag 21 augustus 2016

Groot abdijweekend! ‘Hoog tijd voor een andere God.’

Gastspreker: Prof. em. dr. Roger Burggraeve Ethicus, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof

Velen van ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons als kind, maar zij versterkten nog de voorstelling van een belonende en straffende god-regisseur. Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven; hij is niet verzoenbaar met de voortschrijdende wetenschappelijke ontwikkelingen en de cultuur-historische context waarin we leven. De meesten laten het daar dan ook bij. Zo wordt religie maatschappelijk irrelevant. Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die vergeelde histories van onder het stof. Door een alternatieve lezing van de scheppingsverhalen, Abram en Sarai, Jona, Job, Mozes, de barmhartige Samaritaan … licht voor de lezer een heel ander gezicht van religie op. Het oude godsbeeld wordt voorgoed begraven, om plaats te maken voor een andere God en … een andere mens.

Plaats: Sint Andries Abdij van Zevenkerke /8200 Sint-Andries Brugge(BL)

Aanvang: Vrijdag 19 augustus 17.30 uur t.e.m. zondag 21 augustus 16.00 uur

Kosten, aanvraag folder,nadere informatie en aanmelding via:

http://www.abdijzevenkerken.be/

 

 

3) Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 augustus 2016

Summerschool onder leiding van prof. Rudi te Velde, bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More 

Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur, onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben zich over deze intrigerende vraag gebogen.

Tussen de vele grote denkers neemt Thomas van Aquino (1225-1274) een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Aquino verrassend tijdloos. Door zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die hun relevantie behouden.

In dit 4-daagse programma worden diepe filosofische vragen beantwoord in een samenspraak tussen antropologie en theologie: het beeld van de mens is tevens beeld van God.

Een keur van voordrachten, verzorgd door deskundigen die vertrouwd zijn met Aquino en de thomistische traditie, wordt aangevuld met tekstlezing, discussie en debat.

Plaats: Universiteitsbibliotheek aan de Singel, Amsterdam (NL)

Aanvang: Dinsdag 23 augustus vanaf 09.30 uur.

Kosten: 140 euro voor vier dagen

Nadere informatie en aanmelding via http://www.thomasmore.nl/

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de julimaand 2016.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 30 juli / Zondag 31 juli 2016.