Vrede is de toekomst

Nieuwjaarwens 2015

Beste metgezellen,

In het eerste weekend na de eerste treurige volle week -de recente brutale aanslagen in Frankrijk- van 1 januari 2015 blijven wij nog even in het NU-moment .
Wij wensen ieder van jullie een goed, prettig, gezond en deugddoend zingevend Nieuwjaar toe.

Wij blijven jullie als trouwe of toevallige bezoeker overstelpen met een sprookje voor 2015 en onze goede gedachten bij “De wensboom” van vorige week…

Reis met een tas vol
dromen en verhalen,
drie mooie wensen en
een beetje mondvoorraad,
de rest vind je wel onderweg. 

Een warme mantel en
een handvol kruimels om,
als het niet verder kan,
op je stappen terug te keren.

Moed en inspiratie om
draken te verslaan.
Een wenkend licht om
als het donder wordt
ergens thuis te komen. ( Hugo Bol)

Een oprechte warme wens vanwege de Metgezel in Zingeving 

Karin en Jan.

 

* Wekelijkse inspiratie…

Verklaring van Antwerpen: ‘Vrede is de toekomst’

Vertegenwoordigers van de islam, het christendom en het jodendom spraken vrijdag in een gemeenschappelijke verklaring met het stadsbestuur van Antwerpen hun afschuw uit over ‘de onmenselijke aanslag’ in Parijs, waarbij twaalf doden vielen. De Antwerpse burgemeester De Wever, bisschop Bonny, imam Saïd Aberkan en rabbijn Emile Wasyng veroordelen krachtig elke vorm van haat en geweld, en in het bijzonder in naam van een geloof of religieuze overtuiging, waarbij de menselijke waardigheid en de fundamenten van ons samenleven worden vernietigd.

“Antwerpen kent een lange traditie van samenleven in respect en dialoog tussen godsdiensten en religies, en tussen gelovigen en niet-gelovigen. Wij roepen alle Antwerpenaars op om die traditie verder te zetten en de gruwelijke aanslag in Parijs te beantwoorden met verbondenheid en open dialoog. Wie deze terreurdaad beantwoordt met wantrouwen, haat en angst, geeft de terroristen hun zin.”

De ondertekenaars spreken hun engagement uit voor het harmonieus samenleven in een geest van dialoog en respect voor elkaar: “Na de mooie en krachtige bijeenkomst voor de vrede in Antwerpen in september 2014, ‘Peace is the Future/Vrede is de toekomst’, met religieuze leiders uit de hele wereld, zijn wij er meer dan ooit van overtuigd dat vrede de enige toekomst is.”

Naar beeldfragment:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.37125?video=1.2204298

Met DANK aan Dagelijks bijbelcitaat

 

De wensboom 

Er bestaat een oud hindoe geloof dat in de oude mythen van India wordt terugvonden. Dit geloof houdt in, dat een boom die ze Kamana Kalpa Vriksha noemen alle vruchten draagt die je je kunt voorstellen en dat als iemand zich onder die boom bevindt, hij maar een wens hoeft te doen over wat hij zou willen. Op het zelfde moment zal hij alle vruchten, alle bloemen alles wat hij zich maar kan voorstellen, aantreffen, als vrucht voortgebracht door die boom; Je hoeft de hand maar op te heffen om de bloem of vrucht van die boom te plukken als ze binnen je bereik zijn;als dit niet het geval is, hij hoeft maar iets te wensen en het valt in zijn handen. hoef je slechts een wens te doen en de tak bereikt je hand zodat je zonder enige inspanning de bloem of vrucht kunt plukken.

Het verhaal gaat over die boom dat een zwerver op zijn reis door de woestijn bij toeval onder die boom sliep. En toen hij na een gezonde slaap zijn ogen opendeed en naar die boom opkeek,dacht hij: “ik neem aan dat het perenboom is.” Nauwelijks had hij dit gedacht of twee goede rijpe peren vielen naast hem neer. Terwijl hij daar lag, pakte hij ze op. “O,”zei hij,“ wat een wonderbaarlijke boom! Als het een druivenboom was,wat zou dat schitterend zijn!” Hij had dit nauwelijks gezegd of het leek erop dat de boom vol druiven zat. En voordat hij zijn handen ophief, bogen de takken zich naar beneden en kon hij zonder enige inspanning de druiven plukken. Maar nadat hij bedacht had wat een wonderbaarlijke boom het was, vroeg hij zich af of de boom ook rozen zou voorbrengen. Nauwelijks had hij dit bedacht of het leek erop dat de boom ook rozen voortbrengen. Nauwelijks had hij dit bedacht of het leek erop dat de boom vol zat met bloeiende rozen. Deze man werd zo verrast, zo verbaasd en verward over deze toverboom, dat hij zich afvroeg of het waar was of maar een droom. Op het zelfde ogenblik waarop hij dit dacht, zag hij de boom verdwijnen.

Er bestaat geen beter voorbeeld dan dit verhaal om de gedachte achter deze symbolische boom te verduidelijken. Want deze boom is het ganse heelal waarvan jou zelf de miniatuur is. Op alles wat je vraagt, zal het heelal antwoord geven, want het ligt in de aard van het heelal de roepstem van je ziel te beantwoorden. Alleen, als je vraagt om peren, dan zijn er peren,als je vraagt om een cactus, is er een cactus,als je vraagt om een roos,zal er een roos met doornen zijn.
De enige tragedie in het leven schuilt in het gebrek aan kennis van dit grote geheim dat in het hart van het heelal verborgen is. Als iemand iets zoekt in het heelal en hij kan het niet vinden, dan is het niet zo dat het er niet is maar hij ziet het niet. En al ziet hij iets binnen zijn bereik liggen, iets waarnaar hij verlangt, dan vraagt hij zich toch af of het mogelijke is dat hij het krijgt en of het wel in zijn vermogen ligt.

Tegelijkertijd geeft het slot van het verhaal de oplossing voor het hele  van het leven dat alles er is en dat niets er is.
Als we denken dat alles er is, dan is alles er, maar als je je voorstelt dat er niets is,is er niets.
Je kunt ervan zeggen dat het er is en dat het er niet is.
Maar naast alle dingen van het heelal, boven alle dingen die dit leven kan bieden, is er slechts één ding, en dat is God.
En wat is God?
God is de Waarheid.

Bron: De Gatha’s  Inayat Khan

Goede gedachten ‘

Goede gedachten zijn vrienden iedere keer.
Iedere keer goede gedachten.
Goede gedachten horen bij mij steeds meer.
Steeds meer goede gedachten.
Goede gedachten zijn vrienden iedere keer.
Iedere keer goede gedachten.
Goede gedachten maken steeds meer vrij.
Steeds meer goede gedachten.

Onzichtbare schenk ons Uw schone gedachten,
die helend werken in woord en gedrag.
Onhoorbare schenk ons Uw schone gedachten,
Die eren en dienen de goede lach.

Ooooh – Ooooh

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 11 januari 2015 )

 

Bezinning op de overweging. 

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt blijf je heel je leven.
Het is een contract tussen jou en de Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!  ( Federatie Kana) 

 

*Graag bevelen wij aan: 

 

1)Psalmavonden van het Titus Brandsma Instituut in Tilburg.

Thema: De deemoed van God

Ook in 2015 verzorgt Titus Brandsma Instituut (Nijmegen) in Elim/Tilburg weer enkele avonden over psalmen.
De inleiders sluiten aan bij ervaringen die we in het dagelijks leven kunnen hebben en maken een verbinding met de ervaringen en de wijsheid die in deze oeroude teksten liggen opgesloten.

“Wonderlijk hoe nederig onze God
zich gedraagt,
Hij zoekt de laagste plaatsen op,
de mestvaalt de verstotenen

Goed voorbeeld doet goed volgen

Dit is ons hoogste goed
dat alle goed te boven gaat.”

Woensdagavond 14 januari: Anne-Marie Bos over Psalm 113
Woensdagavond 21 januari: Paul Reehuis over Psalm 16
Woensdagavond 28 januari: Kees Waaijman over Psalm 86 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Elimzaal
Schiphollaan 30
5042 TR Tilburg
Kosten: € 7,- (€ 5,-) per avond

Meer info:
Telefoon: (013) 4638505
E-mail: stiltecentrum@elimgroep.nl

 

2)LEVENSKUNST VOOR WIE GOED OUD WIL WORDEN.

Maandag 9 februari 2015

Tussen voltooien en verwachten.
Een hoopvolle kijk op de ouderdom

De Gemeente Oisterwijk, KBO – Oisterwijk, Seniorenbeweging Moergestel 50+, Huis voor Zingeving en Metgezel in Zingeving beiden uit Moergestel samen met Indigo Brabant (Mentale ondersteuning direct en dichtbij – voorheen GGzBreburg ) (h)erkennen hoe boeiend het kan zijn om bewust elke levensfase in te gaan en er in te staan…ook de fase van het oud worden.

Onze kijk op ouder worden heeft een grote invloed op de wijze waarop wij die levensfase vorm geven. Ook al is verlies niet weg te denken uit het leven van ouderen, toch bieden deze jaren ook tal van kansen tot groei als mens. Het is niet altijd zo makkelijk om dit te zien. Soms zijn de verlieservaringen zo overrompelend dat oud worden synoniem wordt van neergang. En toch…
‘In mijn einde is mijn aanvang’, dicht C.S. Eliot. Het kan inderdaad!
Je leven mooi afronden, vol-tooien, vrede vinden met wie je geweest bent en tegelijk genieten van en zorg dragen voor het leven rondom je. De kunst bestaat erin om de eigen kwetsbaarheid te kunnen aanvaarden en je met die kwetsbaarheid gedragen te weten in het leven. Maar daarvoor heb je trouwe en warme relaties nodig én een doorleefde diepere zingeving.

Deze lezing wordt gegeven door : Mevr. Ria Grommen. Doctor in de psychologie (specialisatie levenslooppsychologie). Oud-docente Hoger Instituut Gezinswetenschappen Brussel en nog steeds zeer actief in vorming en begeleiding van ouderengroepen.

Wanneer: Maandag 9 februari 2015 tussen 14:00 – 17:00.
Deuren open vanaf 13.30 uur.
Toegang: 3 euro ( Welkom/ koffie en of thee inbegrepen)
WAAR:  Zaal Den Boogaard/ Moergestel
                  Sint Jansplein 1/
5066 AR Moergestel.

Meer informatie: www.metgezelinzingeving.com of bij Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

3) Lotgenotengroep rouwenden: Onder de regenboog.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015

Mevr. Wil van Egmond en Petra van Nuenen twee deskundige professionele vrijwilligers in de rouwbegeleiding starten onder het initiatief van: “Metgezel in Zingeving” een lotgenotengroep voor rouwenden.

Om de toegankelijkheid van de lotgenotengroepen te vergroten, wordt de voorjaar/lotgenotengroep nu ook op der zaterdagochtend gehouden.

In de lotgenotengroep bieden de begeleiders rouwenden een plaats aan waar een luisterend oor wordt aangeboden. Een veilige plaats waar mensen gedragen worden door elkaar van vriendschap en verbondenheid in de vaak, soms eenzame momenten. Een vertrouwd samenzijn waar ruimte en tijd is om stil te staan bij de persoonlijke beleving en het verdriet om het verlies van een geliefde. De last wordt verlicht, de rugzak van het verdriet aan gemis wordt meegedragen doorheen de vele emoties. De begeleiders vervullen een ondersteunde rol in de zoektocht naar een veerkrachtige zelfontplooiing. Met de groep leren zij samen kijken en invoelen naar de ervaringen van de andere deelnemers.
De deelname is gratis en niet gebonden aan leeftijd noch aan kerkelijke gezindheid. In het kader van de eenzaamheidspreventie krijgt dit initiatief ook de medewerking door de gemeente Oisterwijk.

In totaal zijn er zes vaste bijeenkomsten gepland en twee terugkomdagen  steeds op ZATERDAG tussen 09.30 uur  en 12.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij:
Het Inlooppunt
Kerkstraat 48
Oisterwijk.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015.
De vaste vervolgdata zijn: 21 febr./ 7 en 14 maart / 4 en 11 april.

Aanmeldingen en inschrijving is verplicht en kan rechtsreeks gebeuren via: www.metgezelinzingeving.com .Na aanmelding zal voorafgaand een individueel gesprek met één de begeleiders plaatsvinden.
Voor meer informatie: neem contact met Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van zaterdag 17/ zondag 18 januari 2015.

 

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe dag in 2015…!!!