Zalig, gezegend en gezond Nieuwjaar 2017

DANK voor de verschillende gelukwensen ontvangen bij de aanvang van het NIEUWE-JAAR 2017.  Graag delen wij uit de rijke verzameling een warme wens.

 

Mochten we zo nu en dan
nog eens diep onder de indruk zijn

 

van de kracht van woorden,

van leven dat uit de grond komt,

van hoe een ontmoeting alles veranderen kan,

van wat ons langs vreemde wegen

tot andere inzichten brengt,

van hoe ver liefde bereid is te gaan,

van licht dat eindeloos blijft omarmen,

van de zachtheid van ogen,

van de verhalen van mensen,

en van onvoorwaardelijk herbeginnen

iedere dag! 

(vrij naar K. Gelaude) 

 

Een vredevolle kersttijd
een warm en innig nieuw jaar. 

Iris en Jonah

 

2016 was voor ons zeer geslaagd en wij kijken tevreden terug op een mooi jaar, een jaar om mensen nabij te zijn vanuit onze visie en missie.
Onze innerlijke stille beweging en dynamiek in veer-Kracht zetten we graag, samen met u, voort in 2017!

Wij werken elke nieuwe dag in 2017 steeds verder aan een zeer gevarieerd aanbod . Wij danken u voor al het vertrouwen in ons en hopen u in 2017 weer te mogen ontmoeten. Voor u en al de geliefde personen rondom u , een mooie jaarwisseling van oud naar nieuw. Gezondheid aan allen voor een gezegend jaar 2017…!!! Jan en Karin.

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag 8 januari 2017)

 

Bezinning op de overweging.

Zondag 8 januari 2017

Wie zijn de wijzen?

Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster. 

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen,
voor de dag en het licht. 

Wijzen durven omwegen maken.
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,
doet de wereld en de mensen geweld aan. 

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,
voegt zich naar haar hoogten en laagten
en volgt de kronkellijn van de rivieren.
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,
weet dat we worden geleid door vreemde paden.
Want niet wij maken de weg.
De weg maakt ons. 

Wijzen zijn zij
die altijd op weg willen gaan,
altijd opnieuw willen beginnen.
Want wat in één keer wordt gevonden
is voorbarig en onbetrouwbaar.

Wijzen zijn zij
die terugkeren naar huis,
verdwijnen in stilte,
terug naar hun werk,
en naar hun plaats onder de mensen.
Want daar wacht het leven.  ( Frans Cromphout) 

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Welkom…als Nieuwjaarsgeschenk…

op de totaal vernieuwde website van onze vertrouwde abdij aan onze achterdeur : Abdij Koningshoeven uit Tilburg.

 

2) Welkom bij Koningsakker: Natuurbegraafplaats in Arhnem

De zustergemeenschap Trappistinnen uit het vroegere Berkel-Enschot hebben een zeer uitzonderlijk en uniek project ontwikkeld : Koningsakker In de schaduw van hun abdij Koningsoord willen zij een natuurbegraafplaats ontwikkelen. De voormalige maisakkers zullen de komende tijd veranderen in een prachtig natuurgebied, dat open staat voor iedereen.

Met hun leven dat zich grotendeels in de stilte van gebed, aandacht en arbeid afspeelt, zijn de zusters als ‘stille wachters’ bij de begraafplaats betrokken. Koningsakker biedt begraafplaatsen aan met eeuwig grafrecht. Ook het plaatsen van een urn of het uitstrooien van as gaat tot de mogelijkheden behoren.

Meer informatie en inlichtingen :  http://koningsakker.nl/

Omroep Geldeland heeft een TV-reportage van een tweetal minuutje over het zeer bijzondere initiatief overgewaaid uit Amerika.  Klik hier…>>>

 

3) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan het allernieuwste boek :

Godsliefde Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus
Vertaling, inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso

Redactie Krijn Pansters & Guerric Aerden ocso Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cisterciënzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden.
God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd. In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf ‘Meditaties’, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cisterciënzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde ‘Gulden Brief’, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een ‘Leven van Bernardus’, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw.
De drie werken werden vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Voor – 30 – euro in de betere boekhandel en of abdijwinkels in België en Vlaanderen

 

4) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de eerste maand van het jaar 2017.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 14 januari / Zondag 15 januari 2017 …