Zalig en Gezegend Nieuwjaar 2017 met zinvolle feestdagen

Zalig en Gezegend Nieuwjaar 2017 met zinvolle feestdagen

 

 

 

 

Mogen wij ALLEN metgezellen een steentje bijdragen aan een GELUKKIG NIEUW JAAR…

Op de eerste nieuwjaarsdag en volgende periode spreken we onze wensen uit voor elkaar. In Vlaanderen lezen de kinderen een Nieuwjaarsbrief voor. Deze begint steeds met de woorden: Lieve ouders, lieve peter en/of  lieve meter

Volwassenen en kinderen wensen dan meestal geluk en een goede gezondheid. Sommigen wensen nog een ‘zalig Nieuwjaar’! ‘Zalig’ betekent in de hoogste mate gelukkig. Overgelukkig! Mensen die heilig geleefd hebben, worden door de kerk officieel zalig verklaard. De paus verklaart plechtig dat ze in de hemelse zaligheid zijn opgenomen.

Natuurlijk denken we niet meteen daaraan als we ‘zalig Nieuwjaar’ wensen. We denken aan 2017. Moge het een heerlijk jaar worden!’

Als zoekende- gelovigen kunnen we elkaar ook een ‘gezegend’ jaar toewensen. In de lezing uit het boek Numeri vernemen we op welke manier we elkaar mogen zegenen. Doe het met deze woorden zegt God tot Mozes: ‘Moge de Heer u zegenen en behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.’ Bij de protestanten wordt deze zegen nogal eens gebruikt aan het einde van een zondagse viering. De dominee strekt dan met een wijds gebaar zijn handen uit over de gelovigen. Er is geen mooiere zegenwens! God zelf, die zijn gelaat naar ons toekeert. God, die ieder van ons aankijkt, die ons graag ziet. God, die oneindige Liefde is. God, die zei: ’Zo is mijn naam… Ik zal er zijn.’ Als we dat kunnen geloven, als we voor ogen houden dat God in liefde naar ons is toegekeerd, ja, dan komt er vrede over ons. Leven in de nabijheid van de Eeuwige, die Liefde is, vervult ons met die zaligheid en bevrijdt ons van alle angst voor wat ons in het komende jaar allemaal kan overkomen.

Laten wij SAMEN blijven geloven en hopen dat de liefde van God ons blijft zegenen, Zijn gelaat naar ons toewendt, ons genadig is en vrede schenkt.

Voor u allen: ‘Zalig Nieuwjaar!’

 

Het voorbije jaar was voor ons zeer geslaagd en wij kijken tevreden terug op een mooi jaar, een jaar om mensen nabij te zijn vanuit onze visie en missie.
Onze innerlijke stille beweging en dynamiek in veer-Kracht zetten we graag, samen met u, voort in 2017!

Wij werken elke nieuwe dag in 2017 steeds verder aan een kwalitatief aanbod .
Wij danken u voor al het vertrouwen in ons en hopen u in 2017 weer te mogen ontmoeten.
Voor u en al de geliefde personen rondom u , een mooie jaarwisseling van oud naar nieuw.
Gezondheid aan allen voor een gezegend jaar 2017…!!!

Jan en Karin.

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de trappistenabdij van Orval ( Zondag- Kerstmis 25 december 2016).

Volgende weekend GEEN overweging uit de abdij van Orval

 

Bezinning .

Zondag 1 januari 2017 

AAN-VAARDING bij het nieuwe jaar …

 

Nieuwjaarswensen hebben een voorkant:

een façade van parfums en kussen,

van geschenkverpakkingen

en gezichten in hun allervriendelijkste plooi.

 

Nieuwjaarswensen hebben ook een achterkant:

dat beetje goede wil en heel veel machteloosheid,

dat beetje hoop, en ook wat schrik,

dat beetje weemoed, en heimwee naar elkander

en naar woorden die nooit gesproken worden.

 

Nieuwjaarswensen zouden ook een binnenkant moeten hebben…

 

Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst,

tussen het vertrouwde en het onbekende,

tussen de kade en het schip,

tussen de haven en de zee.

Nieuwjaar is inschepen,

niet als toeristen voor een cruise,

maar als bemanning

om met vele anderen het schip varend te houden,

op koers naar zijn bestemming.

 

Nieuwjaar is durven geloven dat het morgen anders kan dan vandaag,

is durven geloven dat dit schip van de aarde een bestemming heeft

en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde.

 

Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen

en die oneindigheid voelen, en zeggen:

“In Gods naam… wij varen!”

 

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven die zeer nauw aanleunen bij de doelstelling van de Metgezel in Zingeving in de komende periode….

1) Op zoek naar een waarde(n)vol boek voor Uzelf, als geschenk, een attentie t.g.v. verjaardag, feestmoment dan bevelen wij graag aan het allernieuwste boek :

Godsliefde Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus Vertaling, inleiding en annotatie Paul Verdeyen s.j. en Guerric Aerden ocso Redactie Krijn Pansters & Guerric Aerden ocso Omstreeks 1075 werd in de buurt van Luik een man geboren die brede nieuwe horizonten zou openen voor de spiritualiteit van het Westen: Willem van Saint-Thierry. Deze erudiete monnik, eerst benedictijn en later cisterciënzer, kwam als een der eersten naar buiten met zijn affectieve en subjectieve beleving van de Godsrelatie, gevat in een rijk literair oeuvre dat uitdrukking wilde geven aan de cruciale band tussen geloof en beleving. Willem kon geen genoegen nemen met een agnostisch spreken over God alsof niets van Hem gekend kan worden. God is licht en liefde, en de liefhebbende ziel reflecteert zijn beeld dat in Jezus Christus mens werd. In deze uitgave worden drie belangrijke werken van zijn hand samengebundeld. Ze omspannen zowat heel zijn actieve loopbaan. Als abt van de benedictijnenabdij van Saint-Thierry bij Reims schreef hij twaalf ‘Meditaties’, waarin we hem leren kennen als een hartstochtelijk zoeker van Gods gelaat. Als cisterciënzer redigeerde Willem onder meer zijn beroemde ‘Gulden Brief’, een traktaat over de etappes van het geestelijk leven. Zijn laatste levensjaren wijdde Willem aan een ‘Leven van Bernardus’, zijn vriend en medestander in het spiritueel reveil van de twaalfde eeuw. De drie werken werden vakkundig vertaald en ingeleid door Paul Verdeyen s.j.

Voor – 30 – euro in de betere boekhandel en of abdijwinkels in België en Nederland.

2) Ouder worden als spirituele weg

De gebedspodcast BiddenOnderweg.org lanceert sedert 1 oktober 2016 een digitale bezinning speciaal voor ouderen, onder de noemer ‘Ouder worden als spirituele weg’. De bezinningsteksten zijn van Piet van Breemen, zelf 80-plusser.

Deze bezinning wil het accent leggen op het geloofsleven en de kracht die daaruit geput kan worden. Ze wil helpen om de diepere dimensie van het leven levend te houden en vruchtbaar te maken. Dat gebeurt in 7 podcasts die bedoeld zijn om ze in alle rust op ons in te laten werken. Ze bieden gedachten aan, waar we kalm en rustig wat over na kunnen denken en vooral ook tot persoonlijk gebed kunnen komen. Om dat te vergemakkelijken worden er in iedere podcast enkele muzikale intermezzo’s ingelast. De muziek is als inspirerende achtergrond gedacht voor het eigen gebed.

Thema’s

De thema’s zijn achtereenvolgens: dankbaarheid, bezorgd-zijn, nieuwe kansen waarnemen en benutten, de vruchtbaarheid van de oude dag, vergeving schenken, vergeving ontvangen en, tot slot, het sterven. Er is ook een terugblikpodcast die je kan beluisteren na elke gebedstijd.

De podcasts zijn op de eerste plaats geschreven voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden, en ook voor mensen, die veel met ouderen te maken hebben in welk opzicht dan ook.

Meer informatie

De audio-retraite is te beluisteren op de website biddenonderweg.org/ouderworden, of te downloaden op de smartphone of tablet via de app van Bidden Onderweg (iOS en Android).

3) Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

Loopt het religieuze leven op haar laatste benen? Wie de leeftijdsopbouw van Nederlansde broeders en zusters ziet, kan moeilijk anders concluderen. Maar tegelijk zitten gastenverblijven van kloosters vol en ontstaan op diverse plaatsen in het land eigentijdse communiteiten. Zo ook in St. Agatha, onder de rook van Nijmegen, waar zich het oudste nog bewoonde klooster van Nederland bevindt. Kloosterlingen van de 21ste eeuw gezocht! Lees verder…>>>

Oudste klooster van Nederland wil klooster van de toekomst worden

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag van oud naar nieuw, januari  de eerste maand in het jaar 2017.

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de trappisten Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 7 januari / Zondag 8 januari 2017 …