Zes tips van paus Franciscus

Zes tips van paus Franciscus… 

Onlangs verscheen in het frans het boek van Chris Loweney ‘Le Pape François, le secret de son charisme'(ed. Eyrolles).
Hij aarzelt hierin niet om deze te omschrijven als een publicatie over de Ignatiaanse spiritualiteit die hij omschrijft als een spiritualiteit van leiderschap. Lees verder…>>>

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 1 februari  2015 )

 

Bezinning op de overweging. 

Zwijg stil
en noem Mij niet de Heilige Gods
voordat je in je hart de vreemdeling hebt geheiligd
en hem verwelkomd hebt in je midden.

Zwijg stil
en noem Mij niet de Rechtvaardige
voordat je het volle pond hebt betaald
aan de rijstboeren en koffieplukkers in het Zuiden.

Zwijg stil
en noem Mij niet de Verlosser
voordat je je hebt bekommerd
om de gevangen en gemartelde mens,
de zieken en de zwakken.

Zwijg stil
en noem Mij met geen enkele naam
voordat je een eindweegs
mijn weg bent gegaan naar de naamlozen in deze wereld.

Kees Pannekoek

 

*Graag bevelen wij aan: 

LEVENSKUNST VOOR WIE GOED OUD WIL WORDEN.

Maandag 9 februari 2015

Tussen voltooien en verwachten.
Een hoopvolle kijk op de ouderdom

De Gemeente Oisterwijk, KBO – Oisterwijk, Seniorenvereniging Moergestel 50+, Huis voor Zingeving en Metgezel in Zingeving beiden uit Moergestel samen met Indigo Brabant (Mentale ondersteuning direct en dichtbij – voorheen GGzBreburg ) (h)erkennen hoe boeiend het kan zijn om bewust elke levensfase in te gaan en er in te staan…ook de fase van het oud worden.

Onze kijk op ouder worden heeft een grote invloed op de wijze waarop wij die levensfase vorm geven. Ook al is verlies niet weg te denken uit het leven van ouderen, toch bieden deze jaren ook tal van kansen tot groei als mens. Het is niet altijd zo makkelijk om dit te zien. Soms zijn de verlieservaringen zo overrompelend dat oud worden synoniem wordt van neergang. En toch…
‘In mijn einde is mijn aanvang’, dicht C.S. Eliot. Het kan inderdaad!
Je leven mooi afronden, vol-tooien, vrede vinden met wie je geweest bent en tegelijk genieten van en zorg dragen voor het leven rondom je. De kunst bestaat erin om de eigen kwetsbaarheid te kunnen aanvaarden en je met die kwetsbaarheid gedragen te weten in het leven. Maar daarvoor heb je trouwe en warme relaties nodig én een doorleefde diepere zingeving.

Deze lezing wordt gegeven door : Mevr. Ria Grommen. Doctor in de psychologie (specialisatie levenslooppsychologie). Oud-docente Hoger Instituut Gezinswetenschappen Brussel en nog steeds zeer actief in vorming en begeleiding van ouderengroepen.

Wanneer: Maandag 9 februari 2015 tussen 14:00 – 17:00.
Deuren open vanaf 13.30 uur.
Toegang: 3 euro ( Welkom/ koffie en of thee inbegrepen)
WAAR:  Zaal Den Boogaard/ Moergestel
                  Sint Jansplein 1/
5066 AR Moergestel.

Meer informatie: www.metgezelinzingeving.com of bij Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

2) Lotgenotengroep rouwenden: Onder de regenboog.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015

Mevr. Wil van Egmond en Petra van Nuenen twee deskundige professionele vrijwilligers in de rouwbegeleiding starten onder het initiatief van: “Metgezel in Zingeving” een lotgenotengroep voor rouwenden.

Om de toegankelijkheid van de lotgenotengroepen te vergroten, wordt de voorjaar/lotgenotengroep nu ook op der zaterdagochtend gehouden.

In de lotgenotengroep bieden de begeleiders rouwenden een plaats aan waar een luisterend oor wordt aangeboden. Een veilige plaats waar mensen gedragen worden door elkaar van vriendschap en verbondenheid in de vaak, soms eenzame momenten. Een vertrouwd samenzijn waar ruimte en tijd is om stil te staan bij de persoonlijke beleving en het verdriet om het verlies van een geliefde. De last wordt verlicht, de rugzak van het verdriet aan gemis wordt meegedragen doorheen de vele emoties. De begeleiders vervullen een ondersteunde rol in de zoektocht naar een veerkrachtige zelfontplooiing. Met de groep leren zij samen kijken en invoelen naar de ervaringen van de andere deelnemers.
De deelname is gratis en niet gebonden aan leeftijd noch aan kerkelijke gezindheid. In het kader van de eenzaamheidspreventie krijgt dit initiatief ook de medewerking door de gemeente Oisterwijk.

In totaal zijn er zes vaste bijeenkomsten gepland en twee terugkomdagen  steeds op ZATERDAG tussen 09.30 uur  en 12.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats bij:
Het Inlooppunt
Kerkstraat 48
Oisterwijk.

Start: ZATERDAG 14 februari 2015.
De vaste vervolgdata zijn: 21 febr./ 7 en 14 maart / 4 en 11 april.

Aanmeldingen en inschrijving is verplicht en kan rechtsreeks gebeuren via: www.metgezelinzingeving.com .Na aanmelding zal voorafgaand een individueel gesprek met één de begeleiders plaatsvinden.
Voor meer informatie: neem contact met Jan Daem ( Tel: 013/5286188)

 

3) JOHANNES MET NIEUWE OGEN LEREN LEZEN

een initiatief vanuit de Levenskerk/Oisterwijk

 

In 2015 worden in de weekendvieringen stukjes gelezen uit het evangelie van Marcus, die regelmatig worden afgewisseld door passages uit het evangelie van Johannes. Het evangelie van Johannes is heel anders dan de andere drie. Het is de moeite waard om de gedachtewereld van Johannes beter te leren kennen. We kiezen voor een literaire en intertekstuele aanpak. We proberen zicht te krijgen op de interne samenhang van dit boek en op zijn relaties met andere geschriften. Ook gaan we op zoek naar sporen die dit evangelie heeft nagelaten in onze moderne cultuur.

Het programma op de 5 dinsdagavonden ziet er als volgt uit:

Lees verder…>>>

 

4) Veertigdagenbezinning op weg naar Pasen 2015

Eeuwig duurt zijn trouw”

Graag laten wij jullie weten dat de jezuïeten voor de komende veertigdagentijd een nieuwe digitale retraite aanbieden: “Eeuwig duurt zijn trouw”. De teksten zijn speciaal hiervoor geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj.
Het volstaat om je e-mailadres door te geven via:   www.ignatiaansbidden.org.

Dan ontvang je vanaf Aswoensdag (18 februari 2015) dagelijks een mail met Bijbelse gebedsimpulsen, korte catechese, citaten en gebedstips.
Schrijf je nú in om je biddend voor te bereiden op het Paasfeest. Mocht je deze mail doorsturen naar andere mensen die dit aanbod nog niet kennen, dan zouden wij dit ten zeerste op prijs stellen. Dan krijgen meer mensen de kans om aan deze retraite deel te nemen.
“Eeuwig duurt zijn trouw” is helemaal gratis.
Hartelijke groet en hopelijk tot weldra.  Nikolaas Sintobin sj

 

*Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van zaterdag 7/ zondag 8 februari 2015.

 

WELKOM en alle goeds bij elke nieuwe februari – dag in 2015…!!!