Zij die bang zijn alleen te zijn

Zij die bang zijn alleen te zijn,
zoeken het gezelschap van de praters.
In de stilte van hun alleen zijn
zien ze hun naakte Zelf, en zij vluchten.

Zij die praten zonder kennis of gedachten,
spreken een waarheid en kennen haar niet.
Zij die de waarheid kennen,
spreken niet over haar in woorden.

In hun boezem woont de geest in ritmische stilte.
En ontmoet je je vriend onderweg of op het marktplein,
laat dan je geest je lippen bewegen en je tong leiden.
Laat je innerlijke stem spreken tot zijn innerlijke oor.

Want zijn ziel onthoudt de waarheid van jouw hart,
zoals de tong de smaak van de wijn onthoudt,
ook wanneer het vat al leeg is
en de kleur vergeten.

Kahlil Gibran

 

Wees niet bang

 

Angst is het ergste
dat een mens kan overkomen.
Angst verlamt en verstikt.
Ze is als een wurggreep:
ze kan dodelijk zijn.

Ze houdt mensen vast,
zodat ze niet voor- of achteruit kunnen.
Ze neemt alle uitzicht weg,
ze werkt verblindend.

Angst staat haaks
op de Boodschap van Jezus.
Hij staat voor leven,
voor bevrijding en toekomst.

Hij leeft voorbij de dood.
Hij weet zich geborgen en veilig in Gods hand.
Daarom kan niemand en niets Hem tegenhouden.
Hij laat zich niet afschrikken,
niet door geweld, niet door macht.

Wees niet bang:
dat blijft in ons naklinken.
Want nu is het onze beurt
om te werken aan zijn ideaal.
We mogen blijven getuigen,
wetend dat niemand
ons kan klein krijgen.

We zijn méér dan een mus.
God staat achter ons
en voor ons.
We hebben niets te vrezen.

Wees niet bang:
‘t is een kwestie
van gelovig vertrouwen
in het ideaal van Jezus
en in Gods bescherming.

( Wim Holterman osfs )