Kalender

apr
5
wo
2023
Paas-overweging uit de abdij van Orval
apr 5 @ 21:01 – apr 16 @ 22:01
Paas-overweging uit de abdij van Orval

 

Paasnacht A -jaar  Homilie op Mattheüs 28, 1-10

 

“Als Christus niet is opgestaan, dan is ons geloof ijdel”, zegt Paulus (1 Kor 15,14).
Als Jezus niet verrezen is, dan is hij dood voorgoed.
In hem ons vertrouwen stellen is dan ook zinloos.
Maar de vraag stuit terug. Als Christus verrezen is, wat verandert dat in mijn leven ?
Als het niets verandert mijn leven, dan is Jezus’ opstanding toch voor mij van geen belang.
Welke is de reactie geweest van de eerste personen die de opstanding hebben ervaren ?

De eerste christenen van Jeruzalem gingen op bedevaart naar een leeg graf dat ze als dat van de Heer beschouwden, en ze hebben de namen onthouden van de vrouwen die het lege graf hebben ontdekt.
Voor deze vrouwen heeft de opstanding van Jezus gans hun leven veranderd. Ze moesten een radicale rechtsomkeer maken. Ze komen een geliefde vriend bewenen die wreed ter dood werd gebracht, maar de engel zegt haar : “Snel, gaat zijn discipelen zeggen : “Hij is verrezen” (Mt 28,7). De engel drong er bij de vrouwen aan om snel te handelen : en zie, ze lopen, “vol vreugde” (v.8). Ze lopen en ze zijn vol vreugde zoals de magiërs die de ster terugvinden (Mt 2,10), of zoals wie die de schat ontdekt (Mt 13,44). En ze lopen : ze staan te popelen om de vreugde die hen vervult mee te delen.
De opstanding van Jezus is de zekerheid van de overwinning op de dood, de verzekering van zijn eigen opstanding.
Ze lopen, ze kunnen niet wachten om hun vreugde uit te dragen.
Dat we bij onze dood niet in het niets zullen vallen, is een goed nieuws dat we niet voor ons kunnen houden : we moeten het kwijt overal rondom ons !

Maar let op, neem een stap terug. Het lege graf is geen “bewijs” van de opstanding. Mattheüs wijst erop door te herinneren aan de kwaadaardige thesis dat het lijk gestolen zou geweest zijn (Mt 28,11-15). Laten we meteen een misverstand over de opstanding opruimen. Jezus’ verrijzenis betekent Gods overwinning op de krachten van de dood, en niet de reanimatie van een lichaam, zoals de reanimatie van Lazarus (Jo 11,43-44).
De evangelist symboliseert deze beslissende overwinning over de dood, door de afdaling van de engel die de steen van het graf wegrolt, en hem immobiliseert door erop te gaan zitten (v.2) : de dood kan zijn prooien niet meer bewaren, hij is definitief overwonnen ! Maar dit symbool stelt niet de opstanding van Jezus voor, die een feit is dat ontsnapt aan alle waarneembare voorstelling.

Aan de Korinthiërs die zich afvroegen wat de verrijzenis is, heeft Paulus het duidelijk uitgelegd. De opstanding is een transformatie. Bij zijn dood, gaat de mens over van zichtbare aardse wereld naar de onzichtbare wereld van God, “van psychisch wordt hij spiritueel” (1Kor 15,35-48). Daarom zegt Johannes dat Jezus’ dood zijn verrijzenis is : geheven op het kruis is hij verheven ten hemel (Wanneer ik van de aarde verheven ben, zal ik allen tot mij trekken, 12,32).
Daarom moeten de vrouwen vertrouwen schenken aan wat de engel zegt, want Jezus, die zien ze niet. Het is pas wanneer zij de haar toevertrouwde zending volbrengen, en dat zij snellen om het goede nieuws aan de discipelen te melden, dat Jezus zich laat zien om te preciseren dat de ontmoeting in Galilea plaats zal vinden (v.10). Afgewezen door Jeruzalem, zal de christelijke zending zich resoluut wenden tot de heidenen. Het was in het “Galilea der volkeren” (Mt 4,15) dat de leerlingen de oproep van het Koninkrijk hadden gehoord, en het is daar dat ze opnieuw zullen aanknopen met de nieuwe aanwezigheid van Jezus. “Daar, zullen ze mij zien” (v.10).

In dit zeer sober tafereel geeft Mattheüs een bekende traditie weer die Johannes op zijn manier heeft ontwikkeld (20,11-18). De scène in de buurt van het graf is als het antwoord van Jezus op het geloof van de vrouwen. Ze hebben tegenover hem de houding van de ware leerlingen : zij naderen, zij werpen zich ter aarde (v.9). Zij “nemen zijn voeten vast”, niet om hem te weerhouden, maar om vast te stellen dat hij echt levend is. Jezus bevestigt haar zending met de woorden : “verkondigt aan mijn broeders …”

Mattheüs denkt hier aan de vergiffenis geschonken aan de leerlingen die de vlucht genomen hebben, en die Jezus toch “mijn broeders” noemt. Dat ze op weg gaan naar Galilea, waar ze ooit geroepen werden, en de broederlijke band van het vertrouwen en het geloof zal er zich herstellen. Merk op dat de vrouwen hier de tussenpersonen zijn van Jezus met de leerlingen. Zij hebben niet gevlucht. Zij stonden bij Jezus’ kruis. Zij nemen het risico om naar het graf te komen. Jezus heeft haar tot apostelen van de apostelen ingesteld …

De geschiedenis is ondankbaar : zij zullen haar statuut verliezen wanneer de Romeinse keizer het christendom tot staatsgodsdienst zal verklaren, en er de hiërarchie van zal organiseren volgens de Romeinse normen waar vrouwen geen plaats hebben …
Maar de vrouwen gaan op weg : de verrijzenis zal verkondigd worden !
En nog steeds verkondigen zij ! Hij is verrezen !

Een Zalig Pasen !

Broeder Marc (1928-2018)

apr
17
ma
2023
Prof. dr. Manu Keirse Rouwdeskundige te gast in Oisterwijk @ Cultuurcentrum De Tiliander
apr 17 @ 18:30 – 22:15
Prof. dr. Manu Keirse  Rouwdeskundige te gast in Oisterwijk @ Cultuurcentrum De Tiliander

Levenskunst een bron naar veerkracht. 

Een levenslustige houding van loslaten
naar anders leren vasthouden.

 

Prof. dr. MANU KEIRSE , rouwdeskundige en autoriteit in België

samen met

een MYSTERY GUEST uit Nederland…

 

Muzikale omlijsting uit Tilburg: Les enfants du paradis 

 

Waar: Cultuurcentrum Tiliander, Spoorlaan, Oisterwijk.
Gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer van bus en/of trein.

 

INHOUD VAN DE LEZING: 

 

LEVENSKUNST ALS BRON NAAR VEERKRACHT

Een levenslustige houding van loslaten naar anders leren vasthouden.

 

” De levenskunst voor wie goed oud wil worden”,  biedt bijzondere handvatten voor “het goede leven”. “Anders leren leven” steeds weer in elke nieuwe levensfase. Voor die opdracht komen we allen voortdurend te staan. Gelukkig zijn er in het leven rustige periodes, maar er zijn ook tijden waarin alles overhoop gehaald lijkt te worden.

In iedere levensfase heeft een mens moed nodig. Moed om de veranderingen die nodig zijn handen en voeten te geven. Moed om de persoonlijke levenskeuze aan te houden. Bij het ouder worden zullen er meer en meer verlieservaringen zijn. Keer op keer worden we geconfronteerd met de vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van ons bestaan.

Levenskunst bestaat erin te onderscheiden wat je te doen hebt: op zoek gaan naar nieuwe wegen of trouw blijven aan de plek, de taken, de personen en de waarden en normen waarmee jij bent opgegroeid. Het vraagt veerkracht en moed om die keuze om te zetten in concrete daden.

Het leren loslaten of omzetten naar anders- vasthouden maakt het mogelijk om je opnieuw te hechten in de nieuwe situatie waarin je terecht bent gekomen.

 

MUZIKALE GEDEELTE : Les enfants du paradis


Een artistiek verbond wat lang geleden ontstond vanuit hun wortels bij het Brabants Conservatorium en een bijzondere ontmoeting. Als duo opereren ze al bijna 35 jaar onder de naam Les enfants du paradis.
Op 17 april brengen ze liederen uit hun programma Les Vieux Amants. Over liefdes die lang mochten duren en in schoonheid konden rijpen tot in de volle ouderdom. 

Lizet van Beek zingt en Doré van Deijck bespeeld de piano en zijn de musici, performers en storytellers.

Alle deelnemers ontvangen als attentie een speciaal gemaakt ABC van de levenskunst t.g.v. het 10 jarig bestaan.

Rechtstreekse aankoop van één of meerdere toegangkaartjesKlik Hier 

 

MEER INFORMATIE :

Metgezel in Zingeving  : Jan Daem  06-13416942

info@metgezelinzingeving.com

 

VAN HARTE WELKOM

 

 

feb
20
di
2024
Lotgenotengroep voor ouders die een kind hebben verloren @ Huiskamer: De Voorhof
feb 20 @ 10:00 – mei 28 @ 13:00
Lotgenotengroep voor ouders die een kind hebben verloren @ Huiskamer: De Voorhof

Ons vierde  jaar…

10 BIJEENKOMSTEN MET MAX. 6 deelnemers.

BELANGRIJKE OPMERKING: 

Na een iets langere wachtperiode en bij de verschillende uitsteldata  zijn de data voor 2024 gekend.

Telkens op dinsdag  met een intake op 6 februari 2024.

Volgende data liggen vast ter bespreking en in overleg met  de deelnemers.

20 en 27 februari 2024

5 en 26 maart 2024

9, 16 en 23 april 2024

7, 21 en 28 mei 2024

 

”Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist.”
( Manu Keirse )

 

Een vader en moeder verteld ! Lees verder…>>>

 

Lotgenotengroep voor ouders/ grootouders die een kind/kleinkind hebben verloren .

De lotgenotengroep ” Ouders/ en of grootouders van een overleden Kind’ – ongeacht de doodsoorzaak en zijn/haar leeftijd – wil vaders en/of moeders die een kind verloren hebben – kort of lang geleden – een helpende hand te reiken en bijstaan in het immense extreem – onnatuurlijk – verlies en pijnlijk verdriet.

Je zoekt een groep…
Je zoekt inzichten…
Je zoekt verrijking…
Je zoekt steun…
Je zoekt meerdere inlevende luisterbijeenkomsten…
Je zoekt handvatten om morgen weer verder te kunnen gaan op jouw levenspad in het gemis van jouw kind… weet jij bent welkom.

Ben ik ook welkom…?

* Als voor mij de doodsoorzaak zeer ingrijpend is geweest…?

Weet dan: dat het misschien best mogelijk is dat er andere ouders aanwezig zijn die hetzelfde of iets gelijkaardig meegemaakt hebben…

*Als mijn kind niet meer thuis woont en reeds kort of lang geleden het ouderlijk huis heeft verlaten…?

Weet dan: het feit dat je kind al buitenshuis woonde of een eigen gezin had, verandert niets aan je verlies.

*Ongeacht mijn levensovertuiging en de overtuiging van de andere deelnemers…?

Weet dan : de lotgenotengroep staat open voor alle ouders van een overleden kind, ongeacht je levensovertuiging. Indien deze levensovertuiging in de praatgroep ter sprake komt, dan is dat steeds vanuit een wederzijds respect voor mekaars overtuiging. We delen wel het verdriet om ons kind. En samen zijn we op zoek om dat verdriet in ons leven een plaats te geven. We kunnen van mekaar leren hoe dat gaandeweg te doen.

*Als ik tot op vandaag het nog steeds moeilijk heb met mijn emoties…?

Eén van de bedoelingen aan lotgenoten is de kans te geven hun gevoelens te uiten, er over te praten. Wanneer je dan moet wenen, zullen de anderen het wel aanvaarden en begrijpen. Mogen en kunnen wenen om het verlies van je kind kan zelfs een gevoel van opluchting, bevrijding geven.

Wat willen wij SAMEN bereiken?

Een lotgenotengroep is allereerst een veilige ontmoetingsplaats waar je als volwassene jou ervaringen en emoties omwille van het verlies van je kind(eren) en kleinkind met elkaar kunt delen.
Wij als rouwtherapeuten weten vanuit onze vele ontmoetingen met ouders en grootouders hoe moeilijk dat kan zijn, zelfs zeer sterk is wanneer je kind/ en of kleinkind nog niet lang geleden overleden is of wanneer je voor het eerst naar een lotgenotengroep komt.
Door de gezamenlijke steun en onder professionele begeleiding tonen wij SAMEN de weg naar het op eigen kracht verwerken en verweven van verdriet…door en met vernieuwde veerkracht.
Vaak voelen ouders zich onbegrepen of worden ze genegeerd door anderen. Meestal uit onbegrip of omdat men niet weet wat het is om een kind te verliezen.
Niemand kan het verdriet van anderen dragen. Toch is het belangrijk om gesteund te worden door volwassenen die je kunnen begrijpen omdat zij dezelfde pijnlijke weg aflegden na de dood van hun geliefde dochter(s) en/of zoon(s).

Wat gaan wij doen op de bijeenkomsten…

Als professionele begeleiders zullen wij luisteren naar wat je te vertellen hebt over jouw kind en over zijn/of haar dood. Samen zullen wij leren aandachtige luisteren naar de verhalen hoe te leven met een kind dat er niet meer is. SAMEN met max. 8 lotgenoten de moed opnemen om terug het leven op te pakken zelfs na het pijnlijke afscheid van jouw geliefd kind/ en of kleinkind . Niet vanzelfsprekend en eenvoudig maar wel mogelijk via een positieve actieve benadering en ondersteuning.
Wij zoeken naar troost, wegen en handvatten om het rouwen tussen partners, gezinsleden, grootouders en vrienden meer en weer bespreekbaar te maken in onze kwetsbare samenleving.

Door onze lange ervaring om lotgenoten samen te brengen in een warme veilige huiskamer weten wij goed wat het betekend…het verlies van een dierbare dochter en/of zoon. Deze nieuwe lotgenotengroep wordt begeleidt door de deskundige blijvende bijgeschoolde rouwbegeleiders met een lange dienst van ervaring Mevr. Wil van Egmond , Frits Rauch  en dhr. Jan Daem.

De ontmoetingen bestaan uit acht  bijeenkomsten op vaste datum en twee terug-bijeenkomsten in overleg met de deelnemers. (zie agenda)

Om het verschil duidelijk te maken met de voorjaars- en najaarsgroep LOTGENOTEN ONDER DE REGENBOOG gaan deze bijeenkomsten door op DINSDAGMORGEN telkens van 09.30 uur tot 12.30 uur op een andere locatie en met MAXIMUUM 6 DEELNEMERS .

DINSDAG  20 februari  2024.  

Plaats:
Huiskamer De VOORHOF
Kerkstraat 48,
5061 Oisterwijk.

Maximaal 6 deelnemers per groep.
Alle bijeenkomsten zijn gratis.
Tijdig aanmelden en inschrijving is verplicht.

Meer informatie:
*Mevr. Wil van Egmond  en
*Dhr. Jan Daem: 06/13 41 69 42

  • Via contact van de website: Metgezel in Zingeving ( Klik hier) of  info@metgezelinzingeving.com

 

Rouw is iets
wat je zelf
moet verweven
ieder
op zijn eigen wijze en ritme.

De aanwezigheid,
aandacht
en warmte
van andere daarbij,
maken dat je
een metgezel-tochtgenoot hebt
die de last als het ware
helpt dragen
helpt ver-dragen. (aVDE )

 

apr
19
vr
2024
Op de rotonde van de levenskunst @ Abdij Postel
apr 19 @ 09:15 – apr 21 @ 16:30
Op de rotonde van de levenskunst @ Abdij Postel | Mol | Vlaanderen | België

Op de Rotonde van de Levenskunst

Vrijdag 19 april 2024 vanaf 09.15 uur t/m zondag 21 april 2024  tot 16.30 uur, zijn wij terug te gast in de abdij van Postel, aan de grens tussen België en Nederland. 

Met het thema ‘Op de rotonde van de levenskunst’ bieden we aspecten aan van de levenskunst. Geluk betekent: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf. Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen. Dat vraagt wel dat ik alle illusies opgeef die ik over mezelf heb gemaakt…. We moeten leren aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt.

Wat gaan we doen? Met een groep van 8 tot 12 mensen gaan we op zoek naar handvatten om gelukkig te leven zoals veel mensen verlangen. Onder begeleiding van Jan en Karin zullen basisvragen aan de orde komen als: Uit welke bron leef ik? – Hoe leef ik? – Waartoe leef ik?

Door het inbrengen van inzichten en via (inter)actieve ervaringsgerichte uitwisseling met elkaar willen we raken aan het verborgen deel en de verlangens van de mens. Verstilling en vertraging zijn hierbij belangrijke factoren om te komen tot dat wat wezenlijk is, tot de Bron van ons bestaan. Tijdens ons driedaags verblijf in de abdij zullen we ook gedeeltelijk participeren aan het getijdengebed van de paters.

Lees de ervaringen van eerdere deelnemers in ons gastenboek onder : lees gastenboek 

https://www.metgezelinzingeving.com/gastenboek/      

 

Voor wie? De bezinningsdagen zijn er voor alle volwassenen. Weet dat je echt welkom bent. Jij die gelooft of niet gelooft, jij die vragen stelt, jij alleenstaand, getrouwd of gescheiden, jij hetero of homo, jij jong of oud. Je bent welkom!

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Wanneer: vrijdag 19 april 2024 09.15 uur t/m zondag 21 april  2024  max. 16.30 uur

Waar: Abdij Postel / Abdijlaan, 2400 Mol, België

Uiterste inschrijvingsdatum8 april 2024

Vervoer: Eigen vervoer.

In verband met mogelijke car-pooling zullen wij te zijner tijd een deelnemerslijst mailen met daarop naam, (geen adres) woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van alle deelnemers. Mocht U in verband met privacy hiertegen bezwaar hebben, gelieve dit tijdig aan ons kenbaar te maken.

HIER INSCHRIJVEN

Kosten en betaling: 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 245,- euro per persoon ( incl. eten, overnachtingen en lakenpakket) .

De inschrijving is pas definitief na verplichte aanmelding én na ontvangst van een voorschot van 25,- euro als voorlopig inschrijvingsgeld. Het  resterende bedrag van 220 euro dient betaald te zijn uiterlijk vóór 8 april 2024

U kunt dit bedrag storten op : Triodos Bank, rekeningnr: IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47 en  BIC -code: TRIONL2U, t.n.v. C.G.M. Segers inzake Metgezel in Zingeving.

Gelieve bij de storting duidelijk te vermelden: uw persoonlijke (meisjes)naam en Rotonde Levenskunst. Vergeet ook niet in te schrijven via de website of telefonisch. Van uw digitale inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging.

Ongeveer 2 weken vóór het begin van de activiteit ontvangt u van ons nog de laatste praktische basisinformatie. 

Annulering:

Zou u om bepaalde redenen de bezinningsdagen niet kunnen volgen, dan vragen we u om ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Annulering 1 maand voor aanvang van de activiteit is kosteloos met dien verstande dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het inschrijvingsgeld terug betaald, daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. Bij onvoldoende deelnemers ontvangt u het totale bedrag terug inclusief inschrijvingsgeld.

 

jul
8
ma
2024
Vakantiebezinning Zomerzonreis naar je Ziel – Juli 2024 @ Rustpunt Karmelietenklooster
jul 8 – jul 12 hele dag
Vakantiebezinning Zomerzonreis naar je Ziel - Juli 2024 @ Rustpunt Karmelietenklooster

In Rustpunt in het klooster van de karmelieten in het hartje van Gent gaan we met minimaal 8 en maximaal 14 mensen een reis maken naar de binnenkant van ons ware Zijn. Zoals een gewone vakantiereis vraagt ook deze reis een goede voorbereiding. De langste reis is immers de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld). Allereerst zullen we dus gezamenlijk gaan kijken wat we nodig hebben op deze reis. Om geen overtollige bagage mee te nemen, is het zeker zo belangrijk om te bepalen wat we beter achter ons kunnen laten. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is om opnieuw vreugde te kunnen beleven. Zo komt er ruimte voor nieuw voedsel.

Als we reisvaardig zijn gaan we als ontdekkingsreiziger op pad naar onze innerlijke wereld. Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de hand van de Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen.

In deze vijfdaagse gaan we via interactieve dialoog en diverse werkvormen in de ochtenden met elkaar in gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. De reis verloopt voor iedereen anders, de een loopt lichtvoetig, de ander stapt moeizaam. Als groep dragen we elkaar en delen we ook met elkaar in de vreugde als we ons laven bij het zuivere water van de levende Bron.

De middagen zijn de ‘rustpunten’ in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie te houden bij enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent waarbij deelname vrij is. De mogelijkheid bestaat ook om naar keuze op eigen gelegenheid Gent te verkennen of in de stilte van de tuin en/of je persoonlijke kamer te verblijven. In de avond sluiten we aan bij de dagsluiting van de paters en overlopen we op een ontspannen manier onze innerlijke reisdag.

Wanneer: Maandagvoormiddag 8 juli 2024 (onthaal vanaf 10.00 uur) tot vrijdagmiddag 12 juli 2024 (+/- 16.30 uur).
Wie om praktische redenen graag de zondagavond 7 juli 2024 aankomt, kan dit regelen door bij Rustpunt een voorovernachting te boeken.
De kosten van deze voorovernachting met ontbijt in een éénpersoonskamer  ( aan 96 euro) zijn NIET bij de integrale prijs inbegrepen.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:  8 juni 2024. Bij belangstelling neem vlug contact op.

Locatie: Het Rustpunt. Karmelitaans Centrum voor verstilling en verdieping Burgstraat 46 – 9000 GENT/België www.rustpunt.net

Vervoer: Eigen vervoer. In verband met mogelijke carpooling zullen wij te zijner tijd een deelnemerslijst mailen met daarop naam, (geen adres) woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van alle deelnemers. Mocht U in verband met privacy hiertegen bezwaar hebben, gelieve dit tijdig aan ons kenbaar te maken.

Kosten en betaling:
Het integrale inschrijvingsgeld bedraagt 440,- euro per persoon ( incl. eten, overnachtingen en laken/handdoekenpakket) De kosten voor de vrijblijvende uitstappen in de middag zijn voor eigen rekening (terras e.d.) Na uw aanmelding vragen wij een onmiddellijke aanbetaling van 60,- euro, waardoor de inschrijving definitief vast komt te staan.

Het resterende bedrag ad. 380,-  euro dient betaald te zijn uiterlijk vóór 8 juni 2024.
U kunt dit bedrag storten op : Triodos Bank. t.n.v. C.G.M. Segers inzake Metgezel in Zingeving
IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47 BIC -code: TRIONL2U.
Gelieve bij de storting duidelijk te vermelden: uw persoonlijke (meisjes)naam en ‘Zomer-zon-reis naar je ziel 2024 / Gent’
Van uw inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging.

Ongeveer 2 weken vóór het begin van de activiteit ontvangt u van ons nog de laatste praktische basisinformatie.
Voor reacties van eerdere deelnemers aan onze overige abdij/en bezinningsdagen
zie : archief Abdij- en Bezinningsdagen   en ons gastenboek

HIER: INSCHRIJVEN

Annulering:
Zou u om bepaalde redenen de bezinningsdagen niet kunnen volgen, dan vragen we u om ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Annulering 1 maand voor aanvang van de activiteit is kosteloos met dien verstande dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het inschrijvingsgeld terug betaald, daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. Bij onvoldoende deelnemers ontvangt u het totale bedrag terug inclusief inschrijvingsgeld.

 

 

 

sep
20
vr
2024
Verbindende Communicatie @ Abdij Berne
sep 20 – sep 21 hele dag
Verbindende Communicatie @ Abdij Berne

De Metgezel in Zingeving biedt wederom een 2-daagse basistraining Verbindende Communicatie aan in de abdij van Berne, gebaseerd op het gedachtegoed Non Violent Communication (Geweldloze Communicatie) van Marshall Rosenberg.

Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld
en wat wordt bedoeld en niet gezegd,
gaat de meeste liefde verloren. (Khalil Gibran)

Marshall Rosenberg heeft een vorm van communicatie ontwikkeld, die hij Non Violent Communication (Geweldloze Communicatie) genoemd heeft. Hij is van mening dat oordelen en interpretaties vaak geweld creëren tussen mensen. Marshall nodigt uit om in plaats van te blijven steken bij de oordelen die wij hebben, op zoek te gaan naar de onderliggende gevoelens en behoeften. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het welzijn van onszelf en dat van anderen.

Woorden

Wees voorzichtig met je uitspraken,
woorden zijn machtige wapens,
die veel onheil kunnen stichten.
Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd.
Maak met je grote mond nooit iemand klein.
Een hard woord, een scherpe opmerking,
het kan lang op de bodem van het hart blijven branden.
En er een litteken achter laten.

Geweldloze of Verbindende communicatie is een manier van interactie die het mogelijk maakt op vreedzame wijze informatie uit te wisselen en verschillen te overbruggen, rekening houdend met de emoties en een methode die taalgebruik wil vermijden dat mensen kwetst of in hun waarde aantast.
Het is manier van communiceren die erop gericht is om wederzijds begrip en respect op te brengen in de ontmoeting met anderen. Het leert je om je helder uit te drukken en creëert innerlijke rust en balans. Het geeft ontspanning in gesprekken, verdieping in relaties en kan conflicten voorkomen. Het geeft je rust door de heldere manier van communiceren en brengt je in verbinding met de gevoelens en behoeften van jezelf en de ander.

Hoe breng je over wat belangrijk voor je is, zodanig dat de ander jouw boodschap ook hoort? Wat leeft er onder jouw eigen oordelen en hoe kun je daar onbevangen naar kijken? Vaak sluiten mensen zich af als reactie op een bepaalde vorm van communiceren of men gaat in de verdediging of tegenaanval. Dat is niet echt een goede basis voor een vruchtbare ontmoeting met elkaar!
Verbindend communiceren maakt je bewust over wat er in jou omgaat en wat er achter het gedrag van de ander schuilgaat en dit levert jou meer harmonie in je leven op.

Zowel op de werkplek, als privé maar ook in de politiek blijkt het gedachtegoed een verbindende werking te hebben die relaties in welke vorm dan ook ten goede komen. Communicatie bepaalt immers in grote mate de kwaliteit van onze relaties die wij met anderen hebben.

In de 2-daagse basistraining Verbindende Communicatie leer je hoe je vaak onbewuste reacties vanuit je geconditioneerde patronen, om kunt zetten naar een open, verbindende en effectieve manier van interactie met elkaar.
Een manier van communiceren waarbij je recht doet aan de gevoelens en behoeften van alle betrokkenen en waarbij je dus oog hebt voor wat jijzelf en anderen nodig hebben.

Wil jij hier meer van weten en ook je erin oefenen? Samen gaan we in een veilig kader aan de gang om niet te blijven steken in oordelen en interpretaties, maar we gaan kijken hoe we bij onze gevoelens en behoeften uitkomen die onder onze manier van communiceren liggen. Dat is nodig om ontwapenend en open te communiceren waardoor je conflicten op een vreedzame manier kunt oplossen en waardoor je bijvoorbeeld kunt omgaan met de boosheid van jezelf en anderen. Meer resultaat met minder inspanning en gelijkmoedigheid in je gemoedstoestand.

Interesse? – Schrijf dan nu in voor de 2-daagse basistraining Verbindende Communicatie
(Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers)

Data en tijdstippenVrijdag 20 september (met avondprogramma) en  zaterdag 21 september 2024

Inloop met koffie/thee tussen 09 september 09 .00 en 09.30 uur
Start programma vrijdag 09.30 uur
Afronding zaterdag  omstreeks 17.00 uur

Locatie: Abdij van Berne, Abdijstraat 49,  5473 AD Heeswijk Dinther

Elke deelnemer krijgt een individuele kamer toegewezen met eigen toilet en douche.
Mogelijkheid voor tweepersoonskamer voor koppels.
Rolstoeltoegankelijk.

Kosten en betaling:
Het inschrijvingsgeld voor particulieren  is 230- euro voor de beide dagen.
Dit is inclusief overnachting (inclusief handdoek en lakenpakket) , alle maaltijden , koffie/thee .

Via werkgever of zzp/zelfstandigen:  275,- euro

Na uw aanmelding vragen wij een onmiddellijke aanbetaling van 30,- euro, waardoor de inschrijving definitief vast komt te staan.
Het resterende bedrag ad. 200 /ofwel 245,- euro dient betaald te zijn uiterlijk vóór 20 augustus 2024 

U kunt het bedrag storten op : Triodos Bank. t.n.v. C.G.M. Segers inzake Metgezel in Zingeving
IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47 BIC -code: TRIONL2U.
Gelieve bij de storting duidelijk te vermelden: uw persoonlijke (meisjes)naam en ‘Verbindende Communicatie Berne’.

Ongeveer 2 weken vóór het begin van de activiteit ontvangt u van ons nog de laatste praktische basisinformatie.

INSCHRIJVEN: Klik HIER

Annulering: Zou u om bepaalde redenen de training niet kunnen volgen, dan vragen we u om ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Annulering 1 maand voor aanvang van de activiteit is kosteloos met dien verstande dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het inschrijvingsgeld terug betaald, daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. Bij onvoldoende deelnemers ontvangt u het totale bedrag terug inclusief inschrijvingsgeld.

 

okt
24
do
2024
Verbindende communicatie voor koppels. @ Stichting Dominicanenklooster
okt 24 @ 19:30 – okt 27 @ 15:00
Verbindende communicatie voor koppels. @ Stichting Dominicanenklooster

Verbindende communicatie voor koppels

Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld
en wat wordt bedoeld en niet gezegd,
gaat de meeste liefde verloren. (Khalil Gibran)

Gedurende deze dagen gaan we aan de slag met Verbindende Communicatie speciaal ontwikkeld voor liefdesrelaties. Willen jullie ervoor kiezen om samen innerlijk verder te groeien en om jullie relatie intenser te maken? In deze dagen krijgen jullie diverse sleutels aangeboden die het hart kunnen openen waardoor de liefde blijft stromen of hernieuwd kan stromen. Naast de basistraining Geweldloze Communicatie die in deze training vervat zit, zal aandacht worden besteed aan thema’s die de relatie kunnen verdiepen en verrijken zoals bijvoorbeeld de talen van de liefde en andere invalshoeken.

De training Verbindende Communicatie is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, een Amerikaans psychiater. Hij heeft een vorm van communicatie ontwikkeld, die hij Non Violent Communication (Geweldloze Communicatie) genoemd heeft. Marshall is van mening dat oordelen en interpretaties vaak geweld creëren tussen mensen en hij nodigt uit om in plaats van te blijven steken bij de oordelen die wij hebben, op zoek te gaan naar de onderliggende gevoelens en behoeften. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het welzijn van onszelf en dat van anderen. Voorkennis omtrent het gedachtegoed is niet vereist.

Juist in de liefde tussen partners is taal vaak zeer gevoelig. Spreek je elkaars taal wel? Kun je de intentie achter de woorden van de ander horen? Zit je vast in jarenlange patronen? Hebben emoties steeds de overhand omdat je getriggerd wordt of omdat je het gevoel hebt dat je partner je niet begrijpt? Verlang je naar een hechte band met je partner? Zoveel vragen om te komen tot een goede communicatie met elkaar. Om te luisteren en beluisterd te worden, om te zien en gezien te worden, om te spreken en aangesproken te worden.

 

Woorden

Wees voorzichtig met je uitspraken,
woorden zijn machtige wapens,
die veel onheil kunnen stichten.
Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd.
Maak met je grote mond nooit iemand klein.
Een hard woord, een scherpe opmerking,
het kan lang op de bodem van het hart blijven branden.
En er een litteken achter laten.

 

Hoe breng je over wat belangrijk voor je is, zodanig dat de ander jouw boodschap ook hoort? Wat leeft er onder jouw eigen oordelen en hoe kun je daar onbevangen naar kijken? Vaak sluiten partners zich af als reactie op een bepaalde vorm van communicatie waardoor  men  in de verdediging of tegenaanval gaat. Verbindend communiceren maakt je bewust over wat er in jou omgaat en wat er achter het gedrag van de ander schuilgaat. Dit levert meer begrip, vreugde en welzijn op.

Tijdens deze dagen leer je heel praktisch hoe je vaak onbewuste reacties vanuit je geconditioneerde patronen, om kunt zetten naar een open, verbindende en effectieve manier van interactie met elkaar. Jullie verdiepen je in verbondenheid en leren intenser communiceren.

Daarnaast besteden we aandacht op welke wijze je jezelf het beste verstaanbaar kunt maken bij je partner. Welke taal spreek jij en welke taal spreekt jouw partner? Zit je op dezelfde frequentie of praat je met de beste bedoelingen langs elkaar heen waardoor ongewild en onbewust misverstanden kunnen ontstaan. Samen op zoek naar een manier van interactie waarbij je recht doet aan de gevoelens en behoeften van alle betrokken en waarbij je oog hebt voor wat jijzelf en je partner nodig hebt. Zodanig dat je manier van communiceren geen littekens achter laat!

Gedurende deze dagen worden de theoretische inzichten afgewisseld met praktische oefeningen in een veilige en vertrouwelijke sfeer.

Voor Wie?

Deelname staat open voor koppels in een duurzame relatie. Jullie willen bewust stilstaan bij jullie relatie om er meer uit te halen, meer verbondenheid en harmonie met elkaar te voelen? Dan zijn deze dagen een mooie en verrijkende kans voor en naar innerlijke herbronning.
We werken met minimaal 4 en maximaal 6 koppels.

Deze dagen zijn NIET bedoeld als therapie. Als je relatie zich in een crisis bevind is deze training niet geschikt.
Na aanmelding en bij voldoende deelnemers, volgt een korte telefonische intake gelijktijdig met beide partners. U zult hiervoor door Jan en Karin uitgenodigd worden. 

Aanvang: DONDERDAGAVOND  24 oktober 2024    

Eerste bijeenkomst om 19.30

1e sessie: 19.30 – ca.21.00 Welkom en kennismaking en een eerste verkenning van Verbindende Communicatie

De volgende dagen wordt het programma voortgezet waarbij de talen van de liefde en andere sleutels geïntegreerd worden in de training Verbindende Communicatie. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen waarbij we op een ontspannen manier praktisch aan de slag gaan.

De verdere dagindeling van ons programma kunt u vinden op de website van klooster Huissen, zie de link hieronder.

Aanmelding en Inschrijving:    https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/inschrijven.php?programmaID=1661

Kosten:  zie  https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/workshops/programma.php?programmaID=1661

Wil je vooraf nog verdere informatie, neem contact op met Jan en Karin
Telefonisch    + 31 6 13416942       ofwel via   https://www.metgezelinzingeving.com/contact/

 

 

 

nov
8
vr
2024
Vanuit de wonde, samen op weg naar verwondering @ Abdij Postel
nov 8 @ 10:00 – nov 10 @ 16:30

CIMG0013Elk mensenleven kent wonden die geheeld willen worden. Door een spirituele benadering van deze wonden kunnen zij een bron gaan vormen om opnieuw uit te groeien tot verwondering.

Daarbij zijn mededogen en overgave bijzondere aandachtspunten.

We gaan gedurende deze drie dagen intensief met elkaar aan de slag met diverse werkvormen en interactieve dialoog-uitwisseling.

Naast de uitwisseling besteden we aandacht aan stilte en meditatie om te komen tot dat wat wezenlijk is, tot de kern van ons Zijn. We participeren ook gedeeltelijk aan het getijdengebed van de paters.

In het hart van de stilte gebeuren de grote dingen en worden de geheimen van het leven fluisterend hoorbaar. Daarom gaat deze driedaagse door in een abdij waar de stilte hoorbaar is en die bovendien gelegen is in een prachtige natuurlijke omgeving. Het geluid van de stilte leidt naar werkelijke vrede en vreugde in ons leven, een weg van innerlijke bevrijding die doorwerkt in ons dagelijks bestaan.

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Wanneer: vrijdag 8 november 2024 vanaf 09.15 uur t/m zondag 10 november 2024, 16.30 uur

Waar: Abdij Postel.

Uiterste inschrijvingsdatumvóór dinsdag 8 oktober 2024.

Vervoer: Eigen vervoer

In verband met mogelijke car-pooling zullen wij te zijner tijd een deelnemerslijst mailen met daarop naam, (geen adres) woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van alle deelnemers. Mocht U in verband met privacy hiertegen bezwaar hebben, gelieve dit tijdig aan ons kenbaar te maken.

HIER INSCHRIJVEN

Kosten en betaling: 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 245,- euro per persoon ( incl. eten, overnachtingen en lakenpakket)

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van een voorschot van 25,- euro als voorlopig inschrijvingsgeld.
Het  resterende bedrag van 220,- euro dient betaald te zijn uiterlijk vóór dinsdag 8 oktober 2024.

U kunt dit bedrag storten op :
Triodos Bank, rekeningnr: IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47  t.n.v. C.G.M. Segers inzake Metgezel in Zingeving.

Gelieve bij de storting duidelijk te vermelden: uw persoonlijke (meisjes)naam en ‘ Samen op weg van wonde naar verwondering
Vanuit het buitenland:  IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47   BIC -code: TRIONL2U.

Van uw inschrijving via de website ontvangt u een automatische bevestiging.

Ongeveer 2 weken vóór het begin van de activiteit ontvangt u van ons nog de laatste praktische basisinformatie. 

Annulering:

Zou u om bepaalde redenen de bezinningsdagen niet kunnen volgen, dan vragen we u om ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Annulering 1 maand voor aanvang van de activiteit is kosteloos met dien verstande dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het inschrijvingsgeld terug betaald, daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd.
Bij onvoldoende deelnemers ontvangt u het totale bedrag terug inclusief inschrijvingsgeld.

 

 

 

 

 

nov
12
di
2024
Lotgenotengroep Rouwenden ‘Onder de regenboog’ @ De Inloop Oisterwijk
nov 12 2024 @ 09:00 – apr 8 2025 @ 12:15
Lotgenotengroep Rouwenden 'Onder de regenboog' @ De Inloop Oisterwijk | Oisterwijk | Noord-Brabant | Nederland

 

 

DE DATA VOOR DE NIEUWE LOTGENOTENGROEP  NAJAAR 2024 ZIJN BEKEND.

EERSTE BIJEENKOMST STAAT GEPLAND OP DINSDAG 12 november 2024
Telkens op dinsdagmorgen van 09.30 tot 12.15 uur.

 

 

PLANNING:

Start :  Dinsdag 12 november  2024 gevolgd door 19 november 2024
Dinsdag 3 en 17 december 2024
Dinsdag 14 en 21 januari 2025

Terugkomdagen:
DINSDAG 25 februari 2025
en
DINSDAG 8 april 2025

OPGAVE VOOR DEELNAME IS STEEDS MOGELIJK, TELEFONISCH OF VIA HET CONTACTFORMULIER. 

Dierbaren verliezen, geen mens ontsnapt eraan en het maakt ten diepste deel uit van het leven. Maar hoe ermee omgaan?

Het idee bestaat sterk in onze samenleving dat je na een zekere tijd van rouw het verlies een plaats moet hebben gegeven en dat je verder moet. Zo hoor je soms – goedbedoeld – zeggen, bijvoorbeeld bij de herdenking een jaar na het overlijden, dat het tijd wordt om het nu los te laten. Maar hoe zou een man/vrouw zijn geliefde ooit kunnen loslaten? Hoe zou een moeder/vader haar/zijn gestorven kind kunnen loslaten?

De lotgenotengroep is bedoeld voor mensen die een dierbare verloren hebben. Vooraf wordt met geïnteresseerde deelnemers een intake-gesprek gehouden door één van de begeleiders. In dit gesprek willen we de doelstelling wederzijds helder krijgen en eventueel de eerste afspraken maken.

Onder professionele ondersteuning van deskundige rouwbegeleiders gaan wij samen op zoek naar elementen van veerkracht in het leven van een nabestaande. We focussen niet alleen op het verlies zelf, of op de pijn, maar ook op de positieve gevoelens en ervaringen die de deelnemers in vertrouwen met elkaar delen. Het gaat erom ‘veer-kracht’ te vinden. Dat is een mooi Nederlands woord: een veer is broos en kwetsbaar, maar ook iets krachtig. Je kunt haar plooien, maar niet breken. Daar gaat het om in de lotgenotengroep : het heen en weer bewegen tussen kwetsbaarheid en kracht…niet loslaten, echter wel losmaken en dan pas anders-vasthouden

In de zes vaste bijeenkomsten van 2,5 uur gaan wij met maximum acht deelnemers op weg vanuit het oorspronkelijke verdriet, de dag van vandaag en de heling naar een veerkrachtige toekomst tegemoet.

Het thema hierbij is: “Samen op weg onder de regenboog”

Sedert 2019 gaan beide lotgenotengroep rouwenden door in samenwerking met ContourdeTwern/ Oisterwijk  en de gemeente Oisterwijk ondersteunen ook dit initiatief.

 

Enkele reactie van vorige deelnemers verschenen in de plaatselijke krant: Nieuwsklok/Oisterwijk onder de gedachte: VERTEL EENS…

*Een weduwe verliest haar geliefde door Covid-19 en vertelt onder de gedachte: GEZEGD EN GEZWEGEN.!  Lees verder…>>>

*Filmopname uit 2020…Ik mag iets van mijn leven maken!  Lees verder…>>>

*Filmopnames uit 2020…Ik kreeg weer kleur in mijn leven!  Lees verder…>>>

*Huilend aangekomen en lachend weer gegaan!  Lees verder…>>>

*Anders vasthouden is het nieuwe loslaten !  Lees verder…>>>

*Ben ik misschien alleen aan de buitenkant blij?  Lees verder…>>>

*Een broer en zus melden zich onafhankelijk van elkaar aan als deelnemers en vertellen hun verhaal.  Lees verder…>>>

*Ook mannen rouwen om het verlies van een dierbare. Een reactie van Piet en Peter.  Lees verder…>>>

*Een reactie van Toos en Joke uit een vorige lotgenotengroep. Lees verder…>>>

 

WAAR en TIJDSTIP :

Plaats: ” De Inloop ”  / Kerkstraat 48 / Oisterwijk
Tijdstip :  Dinsdag van 09.00 uur tot 12.15 uur

De professionele begeleiders van de lotgenotengroep die inhoudelijke informatie kunnen geven zijn :

Mevr. Wil van Egmond ( GSM nr: +31 / (0)6 155 336 66 )
Mevr. Bep Smarius ( GSM nr : 06/ 170 945 57)
Dhr. Jan van der Steen ( GSM nr: +31 / (0)6 461 718 67 )
Mevr. Katrine De Vries
Dhr. Jan Daem ( GSM nr:  +31 / (0)6 134 169 42)

Ook informatie te bekomen bij ContourdeTwern/Oisterwijk. 
Contactpersoon:  Mevr. Annemarie Kleian  Tel :  06/831 99 329

INSCHRIJVING… HIER

Inlichtingen en aanmelden – zijn verplicht – en kan ook bij bovenvermelde begeleiders ofwel bij:

Jan Daem  ( Tel.nr  06-13416942 )
e-mail:  info@metgezelinzingeving.com

In de afgelopen 10 jaren zijn door de begeleiders reeds meerdere lotgenotengroepen georganiseerd in het voorjaar ofwel in het najaar. De deelnemers hebben via de evaluatieformulieren hun dankbaarheid en waardering uitgesproken. Het is gebleken dat na deelname aan de lotgenotengroep spontane samenkomsten door de deelnemers georganiseerd worden.

Interesse…? 

Meld U vlug aan, er zijn NU reeds meerdere deelnemers die zich hebben aangemeld
door het jammerlijke niet kunnen doorgaan van de lotgenotengroep VOORJAAR 2024.

Veelal werken wij met een wachtlijst.

 

DE DATA VOOR DE NIEUWE LOTGENOTENGROEP  VOORJAAR 2025 zijn nog niet gekend.

 

Wij blijven zoeken naar de meeste veilige en gunstige omstandigheden voor deelnemers en begeleiders in ALLE bijeenkomsten.

WELKOM…met een hartelijke troostende groet vanwege : Katrine, Jan van der Steen , Bep , Wil  en Jan Daem

Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn.

Troost is jouw verdriet op mijn tafel.

Pijn die er mag zijn.

Troost is de kracht van stilte.

Mijn luisteren zonder oordeel.

Troost is oefenen in weinig.

Niet oordelen. Niet spreken.

Geen wijze raad.

Troost is amper iets.

Behalve er zijn.

Daar en dan.

Dichtbij.  ( Bond Zonder Naam)