Levenskunst voor wie goed oud wil worden

Onze gemeenschappelijke doelstelling.

“Oud worden is de enige manier om lang te leven” zegt de volkswijsheid. Maar daarmee is de kous niet af. Ouder worden betekent niet gewoon verder gaan met leven, maar ook geleidelijk anders omgaan met het leven. Ouder worden en oud zijn is vandaag een belangrijk thema, niet alleen in het leven van de individuele ouderen maar ook in de soms complexe samenleving. Steeds meer mensen leven langer en willen bewust omgaan met de kwaliteit van leven.

Wanneer is men oud…? Ongetwijfeld is oud worden altijd een opgave geweest voor mensen, maar vandaag lijkt het tegenover “vroeger” anders. Is dat omdat ‘oud’ zijn in onze samenleving ook vaak ‘out’ betekent. Waar de oudere mens vroeger respect en aanzien genoot, verdwijnt hij nu helemaal uit beeld zodra hij niet meer aan het succes plaatje beantwoordt. De levenswijze en het ‘levensaanvoelen’ van de ouderwordende mens staan haaks op wat maatschappelijk sterk gewaardeerd wordt. Vandaag tellen kracht, assertiviteit, veel relaties hebben, veel prestaties, ver op reis gaan en dergelijke, veel meer dan de dagelijkse wijsheid, rust, relativeringsvermogen, hechte vriendschap, mildheid en stille zorg.

Volwassenen in de derde leeftijd (vanaf 55 jr. tot ongeveer 75 jr.) noemen zich doorgaans niet oud. Ze voelen zich immers niet oud. Het gebeurt natuurlijk wel dat anderen ‘de dynamische actieve samenleving’  hen oud noemen, of vinden dat ze oud worden. Waar verschillende generaties samenleven of elkaar ontmoeten is dat onvermijdelijk.  Afhankelijk van de inhoud die de samenleving aan het begrip oud geeft is dat voor de ouderen zelf leuk of minder leuk. Vandaag overheerst in het begrip ‘oud’ nog steeds een negatieve beeldvorming. Bijgevolg blijven veel senioren vanaf 60 jaar en meer (door de vaak vervroegde pensionering) zichzelf zo lang mogelijk als behorend tot de middelbare leeftijd beschouwen. Ze worden dan misschien wel al ouder, zo redeneren zij, maar echt oud zijn ze toch (nog) niet. Als ze niet meer uit de voeten kunnen en moeten geholpen worden, dan zijn ze oud. Ouder worden doen we wel een leven lang, maar  ‘echt oud worden’ in de gebruikelijke zin van het woord is toch iets meer voor de leeftijd vanaf 75 of 80 jaar.

Metgezel in Zingeving organiseert in samenwerking met andere partners lezingen, tafelgesprekken en filmvoorstellingen.

Samen richten wij ons naar de leeftijd vanaf 55 jaar en meer. Door het aanbieden van de verschillende initiatieven geloven wij in de dynamiek en persoonlijke groei van elke mens. De jaren zijn er en staan voor de deur voor iedereen en daar is niets tegen te beginnen.

Samenwerkende organisaties:

( Alle organisatie verwijzen naar hun website)

Gemeente Oisterwijk ( www.oisterwijk.nl )

Indigo – Brabant (voorheen GGz-Breburg) Mentale ondersteuning direct en dichtbij. ( www.indigo.nl )

ContourdeTwern Oisterwijk ( meer info : klik hier )

KBO-Oisterwijk  ( www.kbo-oisterwijk.nl )

Seniorenbeweging Moergestel 50 + ( www.kbo-moergestel.nl )

Huis voor Zingeving ( www.huisvoorzingeving.nl )

Metgezel in Zingeving  ( www.metgezelinzingeving.com )

De samenwerkende organisaties (h)erkennen hoe boeiend het kan zijn om bewust de levensfase van het ouder worden in te gaan, ook al kent deze fase naast haar rijkdom ook haar moeilijkheden en ongemakken. Maar zijn die er in de andere levensfasen ook niet? Zou het kunnen dat de in wijsheid beleefde ‘oudere dag – want wanneer is men oud?- zelfs niet hoeft onder te doen voor de vaak lyrisch bezongen onbezorgde jeugdjaren?