Missie

 

  •    Abdij- en Bezinningsdagen

Vanuit een actieve luisterbereidheid en via zachtmoedige deskundigheid gaan we samen op weg, inspireren en vergezellen we onze deelnemers.

Wij zijn van mening dat spiritualiteit voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Vanuit dit inzicht, werken wij zonder winstoogmerk en zijn de abdij- en bezinningsdagen die wij aanbieden uitsluitend kostendekkend.

“Om niet hebt gij gekregen, om niet zult gij geven” (Matheüs 10:8)

 

Omdat wij geloven in de kracht van de stilte gaan met name onze abdij- en bezinningsdagen ook door op mooie stilteplekken. Hierbij nodigt de (uiterlijk) stille omgeving uit om te komen tot een innerlijke stilte. Innerlijke stilte is een schaars, maar kostbaar en levensnoodzakelijk goed geworden. Stilte ontsluit de deur voor verwondering, vreugde en het Mysterie van leven.

Wij geloven in de innerlijke kracht van mensen en in een blijvende ontwikkeling om uit te groeien tot een bewust leven.
Dat leven is niet alleen ‘rozengeur en maneschijn’ maar wij erkennen ook het verdriet, de pijn en de woede. Wij zijn van mening dat elke mens persoonlijk wonden met zich meedraagt. Door deze wonden onder ogen te zien en met liefdevolle aandacht ruimte te geven is heling mogelijk, mede vanuit het geloof dat in elke mens een (zelf)helend vermogen aanwezig is. Dit vermogen helpen ontdekken, aanmoedigen en versterken, zien wij als een deel van onze missie.

Vanuit onze eigen bezieling willen wij het ‘leven aan de binnenkant’ stimuleren als fundament in ons gevarieerd aanbod met wissellende thema’s.

De Metgezel in Zingeving biedt op regelmatige tijdstippen in het jaar meerdaagse bezinningsdagen aan zowel in Nederland als in Vlaanderen. Deze gaan steeds door op stille plekken, omdat wij allen weten dat wij niet zonder stilte kunnen. Stilte als nieuwe luxe..?

Op de vlucht voor lawaai zoeken steeds meer mensen de rust op. Voor het nemen van een belangrijke beslissing is immers stilte nodig, zodat een diepere laag van ons bewustzijn wordt geactiveerd.

Als we tot onszelf willen komen, hebben we stilte nodig. Maar we zijn stilte niet gewend. We staan er ambivalent tegenover.
En wat is stilte? Meer nog dan de afwezigheid van geluid, is stilte het ontbreken van verstorend geluid.
Van oudsher zoeken monniken die stilte. Het is in de stilte dat de mens zichzelf leert vinden en zo kan komen tot overwegen, gebed en contact met God, schreef kerkvader Benedictus. Daarom drijft een sterke aantrekkingskracht ons naar kloosters en abdijen.

Daarnaast zijn wij blijvende zoekend naar een Onzichtbare-gedragen-verbondenheid met andere partners bij de organisatie van waardevolle initiatieven zoals:

  • “De levenskunst voor wie goed oud wil worden”

Lezingen en filmvoorstellingen in de ondersteuning van het project in Oisterwijk/Moergestel/Heukelom.

  • Dialooggesprekken aan tafel of wandeling in de rijke natuur van “Het Hart van Brabant” ( www.natuurmonumenten.nl en Week van Dialoog  www.tilburgindialoog.nl/ )
  • Rouwondersteuning en -begeleiding  door de deskundigheid van Jan als rouwtherapeut is er ook een sterke verbinding met zingevende verlieservaringen na een overlijden – zowel bij individuele begeleiding als in groepsgesprekken. Reeds vanaf 2011 worden er twee lotgenotengroepen aangeboden ( in het voorjaar en het najaar) onder de noemer: Samen op weg onder de regenboog. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking en subsidiëring van de gemeente Oisterwijk.

Door de gemeenschappelijke factor van het mens-Zijn is ons aanbod daarom tegelijkertijd laagdrempelig en hoog kwalitatief. Hiermee bieden wij de gelegenheid voor een unieke persoonlijke verdieping.

Ons aanbod strekt zich niet uit tot therapeutische sessies.

Metgezel in Zingeving is een kleinschalig vrijwilligersinitiatief.
Deelname aan ALLE aangeboden activiteiten van de Metgezel in Zingeving impliceert vrijwaring van aansprakelijkheid onder welke vorm dan ook .
Daardoor verklaart de deelnemer dat hij/zij altijd deelneemt op eigen risico.