10 jaar Metgezel in Zingeving

2009 -2019 Actief in Vlaanderen en Nederland

Een moment om even stil te staan en terug te blikken.
Tien jaar activiteiten van de Metgezel in Zingeving.

Het onderstaande is een incomplete opsomming van de activiteiten die zo op papier de schoonheid niet laat zien, de bezieling niet laat voelen, de intermenselijke warmte niet doet smaken. Deze leeft echter wel in onze harten door de vele herinneringen die in ons opkomen door even stil te staan en veel van de deelnemers  en de mooie, meestal diepgaande momenten te herinneren.

Dit stemt tot dankbaarheid jegens alle metgezellen die met ons meegetrokken zijn in die jaren, als deelnemer, als facilitator maar vooral ook een dankwoord aan de vele vrijwilligers die voor korte of langere tijd het werk van de Metgezel mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder hen zou het niet haalbaar zijn geweest. Er moest veel gebeuren achter de schermen! Heel veel dank!

Dank is ook wat wij zelf mochten ontvangen via de vele kaartjes, kadootjes,  reacties in het gastenboek of anderszins. Daar worden we blij van en dat ‘geeft zin’ om nog even door te gaan…

We zijn in 2009 gestart met onze bezinningsdagen met de verschillende thema’s: “Samen op weg van wonde naar verwondering” – “Op de rotonde van de Levenskunst” – “Zomerzonreis naar je ziel” .

Daarna sloten we al snel aan bij de activiteiten van Nederland in Dialoog.  Het jaarlijkse evenement waarbij de gelegenheid wordt geboden om over een thema met elkaar in dialoog  te gaan. De door ons bedachte nachtelijke dialoog in de abdij van Koningshoeven en de wandeldialogen waren hierbij steeds hoogtepunten. Jaarlijks worden nu nog steeds in november dialoogtafels met als thema “Stervenskunst als Levenskunst “aangeboden.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ontstond later de “Levenskunst om goed oud te worden”. Hierbij werden reeds 8 jaren Trialoogfilms vertoond in het voorjaar  met na afloop gelegenheid tot begeleide dialoog.
Ook zijn in dit kader prominente sprekers uitgenodigd geweest zoals o.a.
– Prof. Alfons Marcoen – lezing: De psychologie van het ouder worden.
– Els van Wijngaarden – lezing: Voltooid leven
– Christine de Conink en Ann Brusseel – lezing: Wat levenden kunnen leren van stervenden.
– Ria Grommen – lezing: Tussen voltooien en verwachten
– Manu Keirse – lezing: Vingerafdruk van verdriet
– Margot Verkuijlen – lezing: Dood gaan we allemaal
– Geert Husselmans – lezing: Rouw

En niet te vergeten onze twee theatervoorstellingen “Het Geheim van de Liefde”. Deel één met Abt Bernardus van de abdij van Koningshoeven en Ria Grommen, opgeluisterd door een prachtige en romantische wheel-dance act. Deel twee werd opgeluisterd door Prof. Alfons van Steenwegen en Desanne van Brederode met muzikaal intermezzo van Peter van Aerts.

Rouwbegeleiding, zowel individueel als in diverse lotgenotengroepen betreft de laatste pijler van de Metgezel in Zingeving. In de afgelopen jaren is veel inspanning geleverd om mensen in hun diepste verdriet nabij te zijn en nieuwe veerkracht aan te reiken in de bijeenkomsten van de vele lotgenotengroepen onder de titel ‘Samen onder de regenboog’.

Jan en Karin.