Wij wensen U van harte de vreugde van Pasen toe

Pasen is ook een werk-Woord

Het leven gaat verder. Goede Vrijdag was het einde niet. Ook Pasen is niet het einde.

“Ga op weg met vrede voor mensen wereldwijd”  zei Jezus tot zijn vrienden.

Zijn Woorden van toen worden vandaag aan ons toevertrouwd. De vrede die Hij ons toewenst, mogen wij delen met elkaar en vervolgens uitdragen naar velen om ons heen.

‘Vrede zij u’ is de paasboodschap voor een wereld onderweg. (naar Jacques Verhees)

 

Beste Metgezel,

 

Pasen is in werkelijkheid een werkwoord, een dynamisch gebeuren dat ons uit de duisternis opstuwt naar het licht.  Pasen is het feest van de overwinning op datgene wat onoverwinnelijk lijkt: het feest van het leven dat sterker blijkt te zijn dan de dood.

 Christenen zijn paasmensen, zoekende gelovigen. Voor ons betekend dit dat wij innerlijk bewogen mensen zijn: altijd groeiend, veranderend, altijd op weg en zich engagerend.

Deze drijfveer vindt je terug in ons aanbod van activiteiten, uitnodigend, zoekend en zingevend voor het leven van alledag.

Wij wensen U vreugdevolle Paasdagen.

Karin en Jan