Abt Bernardus aan het woord

‘Kerstmis 2021 vieren we veilig en verantwoord’ zegt Abt Bernardus uit de abdij Koningshoeven vanuit Berkel-Enschot (NL) .

Het coronavirus blijft helaas voor beperkingen zorgen. Kerstmis 2021 verloopt daardoor in de kerk van Abdij Koningshoeven anders dan de broeders zouden willen: de nachtdienst vindt achter gesloten deuren plaats, de eucharistieviering op 25 december is toegankelijk voor een beperkt aantal kerkgangers.

En toch…Abt Bernardus heeft ons zijn overweging gedeeld die hij samen voor de medebroeders heeft uitgesproken in de nachtmis van 2020, waarvoor dank.

Nog steeds zo actueel…!!!

PREEK NACHTMIS 2020 OMGAAN MET EEN CRISIS

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht. Een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis.

We kunnen er niet om heen, broeders, we leven in een ongekend moeilijke tijd. Hoeveel mensen verlangen niet naar een omhelzing, een handdruk, een hand op de schouder? Mensen vieren kerst alleen, in beperkte kring, ver weg van geliefden of in de angst om ziek te worden of om ziek te zijn, met de dood van jezelf of een dierbare voor ogen. Er zijn grote zorgen om het werk, het inkomen. We komen er niet om heen: het duistert, het is soms pikke donker. We wonen, dat wil zeggen we zitten in die donkere duisternis. En niemand weet, tot hoelang nog?

Die duisternis kan je soms de adem benemen. Onze bisschop citeerde in zijn kerstboodschap het volgende gedicht van de Eindhovense dichter Frank Eerhart:

Land waarin samen zijn verademing is:
mensen met korte lontjes en grote monden komen tot zwijgen;
mensen erkennen hun eigen kwetsbaarheid;
mensen zoeken naar wat hen verbindt.
Inderdaad: een verademing.

Deze woorden deden mij denken aan de uitspraak van toen nog, kroonprins, Willem II op zijn landgoed Koningshoeven: ‘Hier kan ik vrij ademen’.

Is onze gemeenschap een samen zijn van verademing? Kunnen we hier, met elkaar, vrij ademen te midden van deze duisternis? Kerstmis laat een licht schijnen in de duisternis zodat deze aarde een plek van verademing kan zijn. Niets bijzonders want ieder jaar schijnt dit licht maar vanwege de ervaring van duisternis, zijn we dit jaar wellicht gevoeliger voor het licht. Of zijn we zo murw geslagen dat we zelfs dit licht als fake news zien of als de zoveelste complot theorie?

Iedere crisis brengt het gevaar mee van angst. Angst zorgt ervoor dat we de verbinding met anderen verliezen. We gaan alleen het gevecht met het duister in en rondom ons aan. Jesaja spreekt echter over een volk en niet over een individu. Hoe hebben wij als gemeenschap in deze duisternis rondgedwaald? Of heb ik het allemaal alleen willen doen en dragen? Zien wij als gemeenschap dat groot licht? Zo ja, hoe verandert dit groot licht dan onze doodse duisternis? Zijn de woorden van de dichter in onze gemeenschap bewaarheid? “mensen met korte lontjes en grote monden komen tot zwijgen; mensen erkennen hun eigen kwetsbaarheid; mensen zoeken naar wat hen verbindt.” Het gevaar van de crisis is dat het ons tot individuen maakt en niet tot mensen.

Het licht dat het volk – dat wij als gemeenschap – vandaag te zien krijgen in het kind van Bethlehem krijgt een gezicht en over acht dagen zelfs een naam. Vandaag krijgt dit licht een gezicht in vier titels: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader en Vredevorst. Op die manier wordt dit Kind een verademing waarin wij kunnen herademen. Het licht is iemand die raad geeft, een held, een vader en een koning die vrede brengt. De adem van dit Kind brengt raad, nieuw leven, warmte en vrede. Hebben we zo iemand niet nodig in een crisis? Maar dit licht met deze wonderlijke, goddelijke en eeuwige titels is maar een kind en dan niet eens een letterlijk koningskind maar een kind van armen waarvoor geen plek was in de herberg. Toch fake news?

Een crisis kan ons allemaal treffen, op ieder moment in ons leven. Waar zoeken wij dan het licht? Is er dan iemand te vinden die ons raad kan geven, een held voor ons kan zijn, als een vader voor ons kan zijn en die ons leidt naar vrede, dwz naar de overwinning van al wat duister is in ons? Meestal proberen wij de crisis zelf op te lossen. Wij hebben niemand anders nodig. Ik kan het zelf wel! We zonderen ons af en meestal wordt de crisis met haar duisternis nog groter.

Deze nacht laat ons zien dat het blijde nieuws van Gods redding te midden van een crisis is dat Hij kiest voor de kwetsbaarheid van een klein kind te midden van mensen en dieren. Een crisis los je niet alleen op maar altijd in verbondenheid met anderen, ja zelfs met de hele schepping. De stal van Bethlehem wordt ‘Land waarin samen zijn verademing is’. Onze stichters spraken over het mysterie van Bethlehem in die eenvoudige schaapskooi van 140 jaar geleden. Laat dit mysterie voor ons een verademing zijn, de plek waar je vrij kunt ademen in stille verwondering, door het erkennen van je eigen en andermans kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding. Alleen zo straalt het licht over ons die wonen in het land van doodse duisternis en zullen we samen door deze crisis heen komen want “Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht  39in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.”( Rom 8, 38-39)  Zalig Kerstmis!   ( https://www.koningshoeven.nl/ )

Hebben jullie nog een traditie…Toon neemt ons mee bij een prachtig verhaal van vroeger en NU…met een rechtstreekse TV uitzending vanuit Bethlehem.

Klik maar op deze link voor een kerstconference van ongeveer 12 minuten    https://www.youtube.com/watch?v=0zkZ32jQqbY