Geluk

Beste Metgezel,

“Wij zijn blij om jullie vreugde” bij de vele positieve reactie op de geboorte van de website Metgezel in Zingeving.…Velen hebben een reactie onmiddellijk nagelaten om deze vreugde te delen met de bezoekers aan de site…anderen hebben ons via een persoonlijk bericht heel veel goeds toegewenst. Dat doet ons deugd om de ingeslagen weg verder te zetten voor, door en samen met jullie…

Geluk wordt ons regelmatig toegewenst in allerlei vreugdevolle omstandigheden. Hoeveel keren hebben wij het al niet uitgesproken en toegewenst. Geluk is echter niet maakbaar.

 

De  KU Leuven heeft een wetenschappelijke studie gestart over maakbaar geluk. De universiteit doet dat in samenwerking met ‘geluksambassadeur’ Leo Bormans schrijver van de “Geluksbijbel – The World Book of Happiness”. De studie kadert in Bormans’ grotere project, waarin hij zich buigt over geluk. “Vraag mensen wereldwijd naar hun drijfveer, en ze antwoorden: geluk. Merkwaardig dat geluk zo lang iets was voor religie en filosofie. Nu is het een echte wetenschap. De positieve psychologie is iets van het laatste decennium. Sommige onderzoekers peilen al 20 jaar naar de levenskwaliteit van mensen, maar het samenbrengen van die kennis is heel recent. In de twintigste eeuw kreeg je nauwelijks subsidies voor onderzoek naar ‘happiness’; ondertussen bestaat er al zoiets als de ‘world database of happiness’, waarin de bijdrages van 3.000 onderzoekers worden verzameld.”

De databank – een initiatief van de Rotterdamse ‘geluksprofessor’ Ruud Veenhoven – kwam op Bormans’ pad toen hij 100% Positivo (2008) schreef. “Mijn vrienden noemden me een ervaringsdeskundige in optimisme, en ik besloot er een boek over te schrijven. Toen ontdekte ik de positief psychologische studies, die bewijzen dat geluk absoluut meetbaar is. Ik wilde die kennis tot bij een breed publiek brengen, een brug slaan tussen Oxford Street en Main Street.” Resultaat na twee jaar werken: The World Book of Happiness, waarin 100 experts ( uit 50 landen) hun bevindingen over geluk samenvatten in korte bijdragen. “Ik vergelijk geluk met een diamant. Om de schoonheid ervan te bewaren, hak je hem niet in stukjes, maar laat je er 100 lichtjes op schijnen zodat hij schittert. Dat is wat de 100 proffen doen.”
Maar wat is dat, geluk? Valt dat uit de lucht? Heb je dat of heb je dat niet? Of kunnen we onszelf gelukkiger maken?

Januari was de maand van de spiritualiteit in Nederland. Dit jaar is er een bijzonder boekje uitgegeven onder de titel: “Troost” van schrijver Arie Boomsma. Arie schrijft : Troost ervaar je al in het prille begin van je leven, als je vader of moeder je in de armen neemt en je tot kalmte brengt. De manier waarop we getroost worden en waarop we andere troosten verandert als we ouder worden. We leren troost te putten uit abstractere zaken zoals kunst, natuur en geloof. Maar hoe werkt troost precies?

Brengt troost geluk…?
of kan een gelukkig mens een ander troosten?

Om deze open vraag richting te geven, vermelden we graag onderstaande gedachte:

Iedereen is op zoek naar geluk.
Iedereen bevindt zich op de grond van onecht geluk
als in een laaiend vuur.
Iedereen, jong en oud, wil goud,
maar het gewone oog kan een legering
niet van echt goud onderscheiden.

Leer de valse dageraad van de echte onderscheiden.
Onderscheid de kleur van de wijn van die van de beker
opdat, doordat je geduld hebt en kunt wachten,
de ogen die de zeven kleuren zien
uiteindelijk het spirituele oog voortbrengen.
Dan zie je misschien kleuren
die de gewone aardse kleuren te boven gaan.
Dan zie je parels in plaats van stenen.
Zei ik parels?
Nee, meer dan dat, je wordt een zee,
je wordt een zon die door het hemelruim trekt.

Rumi.