Nieuwjaarsgedachte

Nieuwjaarsgedachte…voor 366 dagen in 2020.

Laatste dagen

Gelukkige dagen leven we, vlak voor

het eind van een jaar dat glashelder afsloot:

hier is het, waar je loopt en praat

hier, waar de tafel kraakt onder kaarsen

hier, waar onder je hand de warme schedel

van maar een man, een mens, een lichaam.

Alles is goed, vrolijk blauw ijs op de Fivel,

jongens knallen carbid uit een melkbus.

Het land is zo wijd, je kijkt in de klaarheid

en ziet bijna niets, een graspol, wit voor je voet.

Gewoon zijn de morgens, belicht als toen

we leefden en liepen zonder op zolder

achter beschot, rukkend met scherpe tanden

het onzichtbaar knaagdier. Het is oppassen

met strooivoer, je lokt soms meer vogels.

De oude boer verjaagt bedaarde zwanen

van zijn akker. Moeilijk is het, zegt hij,

afscheid nemen, het zal er van komen maar hoe

te verlaten wat je lief is van voor je bestond?

Thuis bij de kerstboom lachen we luchtig

om avondrood. Kom op zeg, het is maar

een jaar, wie wijs is telt rustig de dagen.

Blind spinnen goden de draad van de tijd.

Marjoleine de Vos

Uit: 600 gedichten over leven, liefde en dood. Nieuw groot Verzenboek  Jozef Deleu, Lannoo/Meulenhof,2015

(https://www.literairnederland.nl/recensie-samengesteld-door-jozef-deleu-nieuw-groot-verzenboek/

* Aanbevolen kijktip: de TV uitzending van 26 december 2019 j.l. met Stef Bos die op stemmige wijze bijbelfiguren in de actualiteit bezingt.

Totale tijdsduur: 50 minuutjes en in deze vakantietijd…

https://www.npostart.nl/stef-bos-in-een-ander-licht/26-12-2019/KN_1711659