Psalmavonden in Tilburg

De naam Elim is ontleend aan het bijbelboek van de Uittocht (Exodus).
Elim was de eerste pleisterplaats op de tocht van de Israëlieten door
de woestijn, de eerste plaats waar ze hun dorst konden lessen aan de bron en uit konden rusten; kortom: een oase.

De doelstelling van de Elimcommuniteit is: gastvrijheid bieden binnen
een christelijke setting. Dit krijgt vorm door het volgende aanbod:
a) een programma van cursussen, workshops en meditaties;
b) gelegenheid bieden aan mensen om voor kortere of langere tijd mee te  leven in en met een religieuze communiteit;
c) een thuisbasis voor koren: momenteel geldt dit alleen voor middenkoor Katharsis, maar mogelijk breidt dit zich nog uit;
d) mede-verzorgen van de inlooplunch, samen met de parochie en de zusters van liefde.

Psalmavonden in Tilburg

Vier woensdagavonden: 22 – 29 januari, 5 – 12 februari 2020
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Elimzaal
Leiding: Medewerkers van het Titus Brandsma Instituut
Kosten: € 7,- (€ 5,- bij laag inkomen) per avond


Evenals voorgaande jaren verzorgt het Titus Brandsma Instituut ook aan het begin van 2020 weer vier psalmavonden in Elim.
De inleiders sluiten aan bij ervaringen die we in het dagelijks leven kunnen hebben en maken een verbinding met de ervaringen en de wijsheid die in psalmen liggen opgesloten.

Thematiek: Naderingen van God

Psalmen zijn naderingen van God,
ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven,
honderdvijftig pelgrimswegen.

Bid je een psalm, dan trek je weg
uit je veilige omgeving.
Je stelt je bloot aan Wezer
die ieder uitnodigt te gaan leven.

Soms gebeurt er een wonder.
Niet langer nader ik,
maar de Oneindige trekt mij en nadert mij.
Grote vreugde overkomt mij.
Mijn naderingen worden Gods naderingen.

Programma
Het gaat om de volgende psalmen, besproken door de volgende personen:

woensdag 22 januari 2020:  Psalm 15,  door Paul Reehuis
woensdag 29 januari 2020:  Psalm 65,  door Marieke Rijpkema
woensdag 5 februari 2020:   Psalm 40,  door Kees Waaijman
woensdag 12 februari 2020: Psalm 76,  door Leon Teubner.

Meer info en aanmelding

Adres: Schiphollaan 30
5042 TR Tilburg
Telefoon: (013) 4638505
E-mail: stiltecentrum@elimgroep.nl