Trialoog-filmvoorstelling 2017

Voor de zesde maal terug weer 3 mooie films met als centraal thema “Verzoening met het leven”.

Mevr. Maria van de Ven-Vervoort uit Haaren is een trouwe bezoeksters aan onze trialoog filmvoorstelling en geeft haar indrukken weer van de drie vertoonde films.

Hieronder lezen jullie haar indrukken….

Wat is dat verzoening met het leven en hoe doe je dat eigenlijk?

En hoe moet je dit zien in het kader van “de Levenskunst om goed oud te worden?”

“Het leven wordt achterwaarts begrepen, maar moet voorwaarts geleefd worden”.

Dat is ook wat duidelijk naar voren komt in deze drie films.

Film 1: Truman 

Het leven verloopt niet altijd zoals je graag zou willen of zoals je verwacht had.

Dat geldt ook voor het afscheid nemen in je leven met name van diegenen en datgene wat je dierbaar is.

In deze film besluit Julian die ongeneeslijk ziek is zich niet meer verder te laten behandelen en richt zich op het afronden van zijn leven en op de dingen die nog gedaan moeten worden en die belangrijk voor hem zijn.

Hierbij wordt hij onvoorwaardelijk gesteund door zijn jeugdvriend Tomas die na 8 jaar weer bij hem voor de deur staat.

Ze hebben hiervoor slechts 4 dagen de tijd en dan moet Tomas weer terug naar huis, naar zijn gezin. Ook Paula, de nicht van Julian, maakt deel uit van deze laatste levensfase. Samen met Tomas bezoekt Julian zijn zoon die in Amsterdam woont.

Hoewel iedereen aanvankelijk een verschillende kijk op het leven heeft en de dingen op zijn/haar eigen manier ervaart, krijgt men toch begrip en respect voor elkaar.

Het verleden geeft een diepe verbondenheid met elkaar. En hoewel het maar 4 dagen zijn, vinden er wezenlijke veranderingen plaats. Het zijn 4 intensieve dagen die de 2 vrienden met elkaar doorbrengen. Twee totaal verschillende persoonlijkheden die op een diep niveau goed aanvoelen wat voor de ander belangrijk is en wat de ander nodig heeft om te komen tot een afronding van het leven. Het lukt hierbij echter maar niet om een geschikte plek te vinden voor Truman, de trouwe hond van Julian, die zo’n belangrijke plaats inneemt in zijn leven. Uiteindelijk besluit Julian dat Truman mee moet gaan met Tomas. Aan hem vertrouwt hij hem toe. Tomas aanvaard deze opdracht. Hierdoor krijgt Julian de kans zich te verzoenen met het naderende einde.   Trailer van Truman: Klik hier

 

Film 2: Achter de wolken.

Rode draad in deze film is de Liefde.

Tijdens de uitvaart van Emma’s echtgenoot Frederik, legt een man een pijltje op de kist. Gerard was zijn boezemvriend. Beiden waren ze verliefd op Emma.

Het pijltje heeft een dubbele betekenis. Ze speelden beiden darts en het staat symbool voor cupido.

Na jaren komen ze weer in contact met elkaar. De allereerste verliefdheid is iets wat een diepe indruk en ervaring achterlaat.

Nu zoveel jaren later komen deze gevoelens en herinneringen weer bovendrijven. Dit maakt veel los bij hen beiden.

Maar wat moeten ze ermee? Hoe moeten ze hiermee verder? Is het écht of is het een projectie uit het verleden?

Jacky, de volwassen dochter van Emma die zelf ook worstelt met de liefde, kan hier maar weinig begrip voor opbrengen.

Haar kleindochter Evelien daarentegen kan zich wat dat betreft veel beter verplaatsen in haar oma, omdat zij in een herkenbare situatie zit. Deze wederzijdse herkenning overspant en verbindt een tijdslijn.

Door de verzoening van Emma met de keuzes die gemaakt zijn in haar leven, komt er begrip, ruimte en openheid. Hierdoor kan zij, onafhankelijk van wat haar omgeving hiervan vindt, haar hart gaan volgen in de jaren die haar nog gegeven zijn in dit leven.    Trailer van Achter de wolken : Klik hier

 

Film 3: Quartier Lointain.

Thomas is een man van middelbare leeftijd. Toen hij 14 jaar was is zijn vader zomaar plotseling spoorloos uit zijn leven verdwenen.

Dit heeft hij nooit begrepen en het heeft hem altijd bezig gehouden.

Hij herbeleefd weer de tijd dat hij 14 was, maar ditmaal als volwassen man in het lichaam van een 14 jarige, die nu zelf vader is van 2 opgroeiende kinderen.

Hij ontdekt dat zijn moeder indertijd verloofd was met een man die tijdens de oorlog is gesneuveld. De vriend van die man is toen met zijn moeder getrouwd. “Hij heeft gedaan wat hoorde in die tijd.” In de loop der jaren komt hij echter tot de ontdekking dat hij overleefde, maar niet leefde….. en nu is het te laat.

Daarom besluit hij om voor zichzelf te kiezen en verdwijnt plotseling spoorloos voorgoed uit het leven van Thomas en zijn moeder.

Kun je het verleden veranderen of is de vraag kun je de emoties en de manier hoe je het verleden hebt ervaren veranderen door het proces van verwerking aan te gaan ?

Ik denk niet dat je het verleden kunt veranderen, maar wat je wel kunt veranderen is de manier waarop je er nu tegen aan kijkt door de emoties te verwerken die hieraan ten grondslag liggen.

Door hiermee actief aan de slag te gaan krijg je zicht en inzicht in hoe de dingen in het verleden zijn gelopen. Je krijgt begrip en een diep besef van waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan in het leven. Je kijk op het leven verandert hierdoor en je kunt alles in een ander licht zien. Dit leidt tot verzoening en vergeving en daardoor tot innerlijke vrede. Tevens kun je hierdoor ook de toekomst veranderen voor je kinderen. Je leert hen om hun hart te volgen en écht te Leven……., want wat je diep van binnen voelt wil geleefd worden.

Trailer van Quartier Lointain : Klik hier

 

De rode draad in deze drie films laat zien wat belangrijk is in het leven. En dat kan voor iedereen anders zijn.  Communicatie, het laten zien en horen wat er werkelijk in je leeft en in je omgaat, liefde en je hart volgen. Het leren je te verzoenen met het leven in al zijn facetten, leidt tot vergeving. Vergeving brengt je tenslotte op het pad van innerlijke vrede en ruimte om de “Levenskunst om goed oud te worden” te beoefenen.

Met oprechte DANK aan Maria van de Ven-Vervoort

 

De trialoogfilmvoorstelling is een initiatief van vijf samenwerkende organisaties uit Oisterwijk:

Metgezel in Zingeving samen met Gemeentebestuur Oisterwijk / GGZ Breburg-Indigo Tilburg / KBO Oisterwijk / Seniorenvereniging 50 + Moergestel en  Albert Hein Oisterwijk

behartigen en (h)erkennen hoe boeiend het kan zijn om bewust de levensfase van het ouder worden in te gaan, ook al kent deze fase naast haar rijkdom ook haar moeilijkheden en ongemakken.

Het aanbod van drie boeiende films werd vertoond in een matinee- en avondvoorstelling. Elke film werd deskundig toegelicht door Dhr. Henk van de Poel en zoals gewoonte besloten met een nabespreking in dialoogvorm met kleine groepjes onder leiding van deskundige gespreksleiders.