Ons logo

We hebben ervoor gekozen om in ons logo de aardse en hemelse context op elkaar te betrekken. Dit logo is afgeleid van het alom bekende fresco van Michelangelo  in de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan waarbij oorspronkelijk de vinger Gods (aan de rechterzijde van de schildering) wijst naar de hand van de mens Adam (aan de linkerzijde), teneinde de mens Adam te doen ontwaken, tot leven te roepen.

onslogo2Gij  ….Vinger van de vaderlijke rechterhand …
Laat door uw licht onze zintuigen ontbranden,
stort uw liefde uit in ons hart …
Michelangelo ( 1475-1564)

Via de reikende armen van de geschilderde figuren op het fresco, vloeit het goddelijke in het menselijke en het menselijke in het goddelijke. Mens en aarde worden gevuld met een goddelijke vonk en de mens is in staat het goddelijke te benaderen. Deze scene duidt een oerscène die de relatie tussen mens en God verbeeldt als het voortdurende vloeien van het goddelijke in de mens en het eeuwige streven van de mens naar God.

 

logo

Bij ons logo treedt als vervolg hierop als het ware de duim van God op de voorgrond waarbij hij met een knipoog lijkt te zeggen: ‘het is goed’
(….en God zag dat het heel goed was….Gen. 1, 31)

Metgezel in Zingeving wil op een zinvolle manier een bijdrage leveren aan het leven van mensen door inspiratie en verbinding te creëren vanuit het besef dat Goddelijke kracht ons gegeven wordt, waarbij wij als mensen ons liefdevol geraakt mogen weten. Vanuit deze kracht mogen wij met elkaar op levenstocht gaan om door te groeien naar het goede, het schone en het ware.