Reacties eerdere lotgenotengroepen

Mevr. Toos van Meel en Mevr. Joke Rokven twee deelnemers uit de voorjaarsgroep 2013 hebben toegestemd om mee te werken aan een interview met verslaggever Dhr. Joris van der Pijll redacteur van het veel gelezen plaatselijke weekblad NIEUWSKLOK./ Oisterwijk.

Waarvoor onze oprechte DANK.

Rouwverwerking doe je in Oisterwijk samen.

Vorig jaar in 2013 werd door Jan Daem en Bep Smarius een vervolg gegeven aan bijeenkomsten voor mensen die alleen staan met hun verdriet. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan na het overlijden van hun partner. In februari 2014 volgt een nieuwe serie van acht bijeenkomsten.

Om een goed beeld te geven wat de deelnemers van deze bijeenkomsten kunnen verwachten, werd aan twee eerdere deelnemers gevraagd om hun ervaring te delen.

‘In deze gespreksgroep willen wij de mensen een plaats bieden waar een luisterend oor wordt aangeboden. Met erkenning van verdriet een toekomstvisie plaats geven. Vanaf ongeveer vijf of zes maanden na het verlies bewust stil staan bij de persoonlijke beleving en het verdriet om het verlies van een geliefde. Een plaats waar mensen leren loslaten, anders vasthouden en uitkijken naar morgen,’ aldus Jan die samen met Bep de gesprekken begeleid. En juist omdat het effect van deze bijeenkomsten moeilijk te vatten is en voor ieder individu anders overkomt, geeft hij graag het woord aan twee deelnemers.

Toos van Meel en Joke Rokven zijn beide dames uit Oisterwijk die veel verdriet hadden na het overlijden van hun man en de bijeenkomsten als zeer prettig hebben ervaren. Het gemis blijft, maar de herinneringen aan het vroegere samenzijn worden volgens hen nu prettiger en bewuster ervaren. ‘Ik werd zelf ernstig ziek, kort na het overlijden van mijn man. Daardoor heb ik niet goed de tijd gehad om dat verlies te verwerken, en kreeg ik ook de emoties van mijn eigen ziekte er bij. Het was teveel,’ aldus Joke die zich vooral ook voor haar kinderen sterk wilde houden. ‘Ik kon ook niet huilen. Dat heb ik tijdens de bijeenkomsten juist heel veel gedaan en dat was goed. Je leert ook aan je verdriet te mogen toegeven en er is herkenning van anderen, je staat niet alleen. Pas daarna is er ruimte om mooie herinneringen op te halen.’ Volgens Joke is de angst voor het verdriet soms ook een belemmering om echt te genieten van mooie dingen. ‘Deelnemen aan deze bijeenkomsten is het beste wat ik ooit gedaan heb. Ik ben weer mezelf.’

Volgens de beide dames is het effect van de bijeenkomsten voor iedereen anders. Voor Toos is het effect minder duidelijk te omschrijven. ‘Het was heel fijn en ik kan het iedereen aanraden, maar ik kan niet meteen zeggen wat het effect voor mij is geweest. Ik was al wat langer alleen en ben soms onzeker over mezelf. Ik had over de bijeenkomst gelezen, maar dacht dat het niks voor mij zou zijn. Toen ik werd gevraagd mee te doen ben ik toch gegaan. Het meest opvallende is het gevoel dat je niet alleen staat. Ik ben me er nu meer bewust van dat het gevoel wat ik had er bij hoort.’ Het bewust samen nadenken en praten over het verlies en de toekomst was volgens Toos wel intensief. ‘Ik was iedere keer heel erg moe. Misschien was er toch onbewust iets waar ik mee bezig was en is er daardoor iets veranderd waardoor ik me nu prettiger voel, ik kan alleen niet uitleggen wat het is. We hebben uiteindelijk veel gelachen en gezongen en het voelde goed, ik ben blij dat iemand mij heeft overgehaald om mee te doen.’

De nieuwe gespreksgroepen VOORJAAR en NAJAAR gaan steeds door op een DINSDAGMORGEN. Met de groep zijn wij te gast in de gezellige huiskamer  het Inlooppunt Kerkstraat 48 in Oisterwijk, steeds van 09.15 tot 12.15 uur. Wij gaan in een inlevend en ondersteunend gesprek met groep van maximaal acht personen in een totaal van acht vaste bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die bewust willen stilstaan bij hun verdriet en een handreiking willen ervaren om hier prettiger mee om te gaan. Na aanmelding zal vooraf  een individueel gesprek plaatsvinden met de begeleiders. Meer informatie en aanmelding kan via de website www.metgezelinzingeving.com  of telefonisch bij  Jan Daem (06/13416942).