Rouwbegeleiding

Een verhaal als troost bij een verlieservaring…VEEL STERKTE

De cirkel van leven begint bij de geboorte van de rups uit het ei. Als het leven geleefd is trekt de rups zich terug in de cocon (sterven) en verpopt/transformeert tot een vlinder (leven voorbij/na de dood). Het Griekse woord voor vlinder is psyché.
Ook als men niet aanneemt dat er een leven na de dood is, kan de metafoor troostend zijn. Ze symboliseert immers ook het leven na een verlies. Een verlies transformeert mensen. Na een verlies ben je nooit meer dezelfde als daarvoor.

Het verhaal van de vlinder

Een fotograaf bestudeerde nauwlettend
de geboorte van een vlinder.
De vlinder probeerde uit alle macht uit de cocon te breken.
Na een hele tijd leek het alsof hij het opgaf
en niets meer kon doen….

De man besloot de vlinder te helpen.

Met zijn zakmes opende hij voorzichtig de cocon…
De vlinder verliet de cocon en kwam op de grond terecht.

Zijn lijf was klein en hij had verschrompelde vleugels.
Hij kon zich alleen op de grond voortbewegen…
Hij heeft nooit kunnen vliegen….

De man wist niet dat
de kleine opening in de cocon
en de worsteling van de vlinder om eruit te komen
de natuurlijke manier was
om vocht vanuit zijn lijf in de vleugels te pompen
zodat hij gereed zou zijn om te vliegen.

Mensen met een verlieservaring
gaan door een moeilijke tijd
soms lijken ze het op te geven…
Ze hebben tijd en ruimte nodig
om op eigen kracht erdoor te komen…

om te kunnen vliegen

Tijdens de intense bijeenkomsten van de lotgenotengroep “Onder de regenboog “gaan wij samen op zoek naar elementen van veerkracht in het leven van een nabestaande. We focussen ons niet alleen op het verlies zelf, of op de pijn, maar ook op de positieve gevoelens en ervaringen die de deelnemers in vertrouwen met elkaar delen. Het gaat erom ‘veer-kracht’ te vinden. Dat is een mooi Nederlands woord: een veer is broos en kwetsbaar, maar ook iets krachtigs. Je kunt haar plooien, maar niet breken. Daar gaat het om in de lotgenotengroep : het heen en weer bewegen tussen kwetsbaarheid en kracht.

In onze benadering vanuit De Metgezel in Zingeving zijn wij blijvend op zoek naar de effecten van:

* een beter zelf-waarde(n)gevoel voor elke unieke deelnemer in zijn/haar rouwproces om een beter welbevinden te ervaren.
* wederzijdse ondersteuning en (h)erkenning tussen de verschillende deelnemers
* inzichtsverruiming door actuele rouwkennis en het aanbrengen van dagelijkse vaardigheden met het uitvoeren van haalbare opdrachten.
*het creëren van een preventieve ingesteldheid bij het oplossen van de eenzaamheid door de persoonlijke zelfredzaamheid .