2de zondag van Advent ( Zondag 10 december 2017 ) Marcus 1,1-8

2de zondag van Advent ( Zondag 10 december 2017 ) Marcus 1,1-8  

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: “Zie, Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.

Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” 

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 10 december 2017  

*Johannes de Doper is een uitdagende figuur. Hij roept ons op om onszelf onder de loep te nemen, om onze zonden te ontdekken en te bekennen. Dat is de weg naar echte, diepe, christelijke vreugde.

*We werden gedoopt met water en de Heilige Geest. Herdenk deze dag en hernieuw de beloften die namens mij gemaakt werden.
 

Bron vermelding: Gewijde ruimte