Aanvang Stille Goede Week: Palmzondag

Palmzondag, de eerste dag van de Goede STILLE Week.

Een week die onze geschiedenis diepgaand heeft getekend.
Een week waarin we
krachtige mensen ontmoeten.

Een week ook
met schrijnende gebeurtenissen van verloochening en loslaten.

Een week die ons confronteert
met de dubbelzinnigheid van ons mens-zijn en ons christen-zijn,
dat schrille contrast:
vandaag ‘Hosanna’ en morgen ‘Weg met Hem’.

Bezinning

Hij was een onvergetelijke man.

Met woorden en met daden.

Hij had het vaak met de wet aan de stok.

Behalve met de wet van de liefde.

Die kende hij goed.

Bemin elkander,

woorden die Hij dagelijks gebruikte.

Hoe komt het toch dat wij dat niet meer kennen?

Hij heeft er zoveel voor gedaan.

Hij is ervoor gestorven.

Hij was een vonk. Een grote vonk.

Het vuur ging moeilijk aan.

En het brandt nog steeds niet goed.

Help zijn werk voort te zetten.

Wees vonken voor elkaar,

maar leer eerst zijn Woorden.

Vergeef eerst elkaar,

verzoen je met elkaar.

Vergeet je eigenbelang.

Denk aan anderen.

Leef niet zomaar.

Probeer goed te leven, probeer te leven zoals Hij:

voor de anderen.

Neem Hem als voorbeeld.

(naar Zandvoorde)

Terug naar Wekelijkse inspiratie