Contemplatief in actie worden

Halt houden geeft je de kans om even te rusten en te zien waarmee je eigenlijk bezig bent, hetzij in je werk, hetzij in je persoonlijke leven. Dit biedt je niet alleen de nodige rust, maar helpt je ook om een volgende stap te ze zetten: reflectie of bezinning.

Jezus en zijn apostelen spraken met elkaar over alles wat zij deden. Zij baden en dachten na over hun gevoelens en ervaringen en ze bevroegen die. Ons bezinnen over onze dagelijkse ervaringen, en zeker over de belangrijkste ervan, helpt ons te speuren naar hun diepere betekenis…

Daarna gingen de leerlingen weer aan de slag, zoals ook wij moeten doen. Het geheim is hier toe te laten dat je reflectie en gebed je ook leren hoe je werk opnieuw aan te pakken. Misschien ontdek je dat je meer rust nodig hebt, of dat je meer aandacht moet besteden aan een bepaalde relatie. Of wellicht vind je dat de zaak waarmee je  tot en met bezig was, je toch geen voldoening schenkt. Of voel je het verlangen om je job met hernieuwde en sterkere inspiratie aan te pakken.

Beschouwing, bezinning laat ons toe ons actieve leven te vernieuwen (werk, spel, relaties), zodat al wat we doen geen geesteloze bezigheid wordt, maar eerder tot Gods glorie strekt.  En dan krijgen we een herhaling van de cyclus. Je activiteit brengt je weer naar een tijd van halthouden, rusten, je bezinnen en terugkeer naar je activiteit met grotere ijver en zuiverder inzicht.
( Andy Otto )

Deze wekelijkse bezinning is afkomstig van de website :  Gewijde ruimte

Op deze site krijgt U elke nieuw dag een uitnodiging om in uw dag een “Gewijde Ruimte” in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl u zit voor uw computer, begeleid via het scherm en met dagelijks enkele verzen gekozen uit de schriftlezingen van de dag.

Terug naar de wekelijkse inspiratie…>>>