De Bezieling

Als Metgezel in Zingeving willen wij vanuit onze doelstelling jullie laten kennismaken met een boeiende en inspirerende website: De Bezieling.

Wat is de Bezieling?

DeBezieling.nl is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. De site is de opvolger van rk-kerkplein.org. DeBezieling.nl vertrekt vanuit hedendaagse vragen, gaat te rade bij de christelijke traditie om vervolgens weer terug te keren bij het leven van alledag. Met inspiratie, ideeën en handelingsperspectieven.

Voor wie?

De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. De Bezieling is er voor alle leeftijdsgroepen. We zoeken naar continuïteit tussen de generaties en kijken met een frisse blik en open geest over allerlei muurtjes heen.

Waarom?

Achter deBezieling.nl staat de overtuiging dat de christelijke traditie een spannende vindplaats is voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.

Wat kun je verwachten?

Maandelijks brengen we enkele grote artikelen. Een gevarieerd samengesteld columnistenkwartet verzorgt wekelijks een column met een persoonlijke kijk op religie, zin en spiritualiteit anno nu. In een cultuur- en boekenrubriek gaan we in op literatuur, film, muziek en spirituele of theologische boeken. Onder de noemer ‘Theo blogt’ zal hoofdredacteur Theo van de Kerkhof de inhoud regelmatig van zijdelingse commentaar voorzien.

Hoe pakken ze het aan?

De inhoud staat voorop. De site is modern, overzichtelijk en eenvoudig. We nemen de tijd om wat langer bij onderwerpen stil te staan en om op zaken terug te komen. DeBezieling.nl is geen nieuwssite. We haken in op vragen uit de onderstroom van onze cultuur.

Door wie?

Spil van het bezielingsproject is theoloog en journalist Theo van de Kerkhof. Hij beheert de site. Maar vooral zal hij ook zelf de pen ter hand nemen. De Bezieling werkt met een kleine onafhankelijke redactie. Naast hoofdredacteur Van de Kerkhof bestaat de redactie uit pastor/theoloog Gerard Zuidberg en schrijfster/journalist Lisette Thooft. Uitgever van de Bezieling is de stichting Kerk Hardop.
Een groeiende kring vaste medewerkers gaat regelmatig bijdragen leveren:

Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg;
Ralf Bodelier, journalist, theoloog en hoofdredacteur van het Wereldpodium Tilburg;
Eric Corsius, theoloog en beleidsmedewerker bij de congregatie der Redemptoristen;
Annemarie Scheerboom, studente biologie en hoofdredacteur van het katholieke jongerentijdschrift Omega Magazine.