Evangelie-lezing Zondag 8 januari 2017 : Matteüs 2,1-12

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’ Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: ‘In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.’ Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: ‘Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.’ Toen ze de koning hadden aanhoord, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 8 januari 2017

*Het verhaal dat vandaag in het Evangelie verteld wordt, gaat over mensen die opgeroepen worden om hun ster te volgen, om de volheid van het leven te vinden dat alleen Jezus kan geven. “Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, en wel in overvloed” (Johannes 10,10).

*Je mag niet veel nagedacht hebben over wat de aard is van de ster die je volgt. Met het oog op verduidelijking hiervan kan het de moeite waard zijn om je af te vragen wat je verlangt voor je kinderen, je gezin of voor je vrienden. Vervolgens kan je met Jezus praten over de vraag of het dit is wat Hij voor je wilt, de ster waarvan Hij verlangt dat je ze volgt. 

 

Bron: Gewijde Ruimte