Evangelielezing: Lucas 13,22-30

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, en gaf er onderricht en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: “Heer, zijn het er weinig die gered worden?” Maar Hij sprak tot hen: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in slagen.
Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken, en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
Denkt eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”

 

Een bedenking bij de lezing van zondag 21 augustus 2016

Alle kunstenaars, musici en atleten die ik bewonder hebben het over oefenen, toegewijd zijn en je inzetten. Jezus roept ons op te bedenken wat voor ons belangrijk is en na te gaan hoeveel moeite wij ervoor doen. Verlossing is en blijft een gave van God, maar door alles te doen wat ik kan, laat ik mijn bereidheid en mijn verlangen ertoe zien.
Als ik bid, oefen ik mij in het luisteren en rijpt in mij het antwoord op het woord van God. 

Bron: Gewijde Ruimte