EVANGELIETEKST: Johannes 1,29-34

In die tijd zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.”
Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.” 

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 15 januari 2017.

 

* Het evangelieverhaal van vandaag vertelt ons het moment waarop Johannes de Doper besefte wie Jezus voor hem was.

* Terwijl je je bezint over deze tekst kan het gebeuren dat je Jezus de woorden hoort zeggen die Hij tot elke leerling zegt: “En jij, wie zeg jij dat Ik ben?”. Zeg Hem hoe je Hem ziet en voelt, en luister dan hoezeer Hij het waardeert dat je bij Hem blijft als zijn gezel. 

Bron: Gewijde Ruimte