Ik heb een droom…

Ik heb een droom…

Eens zullen mensen opstaan
die zullen inzien dat ze geschapen werden
om als broers en zussen te leven met elkaar.

Ik heb een droom…
Eens valt rechtvaardigheid neer als regen
en stroomt gerechtigheid in de bedding van de rivier.

Ik heb een droom…
Eens zullen in parlement en gemeenteraden
mensen worden gekozen die rechtvaardigheid beogen,
die barmhartigheid liefhebben,
die Gods wegen gaan.

Ik heb een droom…
Op een dag zijn alle oorlogen voorbij,
smeden mensen hun zwaarden om tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.

Op een dag zal het ene volk
niet meer opstaan tegen het ander
en zal niemand nog oorlogsplannen maken.

Ik heb een droom…
dat wie dit gelooft wanhoop verdraagt,
nieuw licht zal brengen in de duisternis van het pessimisme

Ik heb een droom…
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal heersen op aarde en goede wil in alle mensen.

Die dag zal een dag van glorie zijn,
en de kinderen Gods zullen dansen van vreugde.

Naar Martin Luther King