Johannes 8,1-11

In die tijd begaf Jezus zich naar de Olijfberg. ‘s Morgens vroeg verscheen Hij weer in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Toen brachten de schriftgeleerden en Farizeeën Hem een vrouw die op overspel was betrapt. Zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt, terwijl ze overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij ervan?” Dit bedoelden ze als een strikvraag in de hoop Hem ergens van te kunnen beschuldigen.
Jezus echter boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Toen zij bij Hem aanhielden met vragen richtte Hij zich op en zei tot hen: “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.” Weer boog Hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden dropen zij een voor een af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die daar was blijven staan.
Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: “Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?” Zij antwoordde: “Niemand, Heer.”
Toen zei Jezus tot haar: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 13 maart 2016

* Met wie identificeer jij je het meest in dit verhaal? De overspelige vrouw die, hoewel schuldig, de dood door steniging niet heeft verdiend? (Trouwens, waar was haar partner in het overspel? Was hij niet even schuldig?)
Of zie ik mezelf in degenen die haar veroordeelden, haar in het openbaar te schande zetten en bereid waren haar te stenigen?
Of identificeer ik mij met Jezus die zo vriendelijk tegen haar sprak, weigerde haar te veroordelen, en haar gewoon aanmoedigde om een beter leven te leiden in de toekomst?
Genade staat hoog op de ladder van Jezus’ waardensysteem. Is er iemand tot wie jij je geroepen voelt om barmhartig (vergevend) te zijn?

*Wat schreef Jezus op de grond? Sommige latere manuscripten voegen “de zonden van elk van hen” toe. Is dit waarschijnlijk? Maakt het een verschil uit wat Hij schreef?

 

Bron: Gewijde Ruimte