JOHANNES MET NIEUWE OGEN LEREN LEZEN

Het programma op de vijf dinsdagavonden ziet er als volgt uit:

 

10 februari: Een Samaritaanse vrouw in gesprek met Jezus

Johannes 4:1-42: Welke rol speelt de vrouw in dit gesprek? Is ze een modelgelovige, treedt ze op als zendelinge, of wordt ze toch stiekem door mannen voor hun karretje gespannen?

24 februari: Brood uit de hemel, leeftocht voor onderweg

Jezus noemt zichzelf het brood uit de hemel. Veegt hij hiermee de oudtestamentische teksten over het manna van de kaart, of helpen die oude teksten juist om een betere kijk te krijgen op wat Jezus in Johannes 6 te zeggen heeft?

10 maart: Zijn schapen veilig bij hun herder(s)?

Johannes 9:1-10:21: In deze lange tekst zien we hoe het hoog verheven beeld dat Johannes geeft van Jezus, weinig ruimte laat voor andere leiders en andere heilsfiguren. Hoe kunnen wij in onze pluralistische samenleving toch uit de voeten met deze tekst? 

24 maart: Jezus voor Pilatus, koning of schertsfiguur?

De “Johannes-Passion” bevat een uitvoerig verhaal over het proces tegen Jezus met Pilatus als zijn tegenspeler (Johannes 18:28-19:16). Jezus als koning van de Joden. Hoe gaat Pilatus om met deze rol van Jezus? Hecht hij geloof aan wat Jezus te zeggen heeft of steekt hij de draak met zijn boodschap?

7 april: Afscheidsgesprekken wijzen de weg naar de toekomst

Op de laatste avond van zijn leven houdt Jezus in het Johannesevangelie lange afscheidsgesprekken met zijn volgelingen (Johannes 14-16). Hoe moeten we deze gesprekken opvatten? Bewijzen ze dat Jezus voor zijn dood in de toekomst kon kijken of kunnen we ze lezen als woorden die de verhoogde Jezus na zijn dood tot zijn volgelingen richt om hen de weg te wijzen naar de toekomst?

 

Op elke avond wordt het onderwerp ingeleid maar er wordt ook veel tijd ingeruimd voor zelf ontdekkingen doen in Johannes – in kleine groepen van ca. 5 personen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomsten door de teksten die aan de orde komen, thuis grondig door te lezen en daarover enkele richtvragen te beantwoorden. Aanwijzingen daarvoor worden tijdig verstrekt. 

Wim Weren is zelf lid van de parochie Levenskerk. Als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg heeft hij onderzoek gedaan naar teksten uit Johannes. Hij publiceerde daarover boeken en tijdschriftartikelen.

Praktische gegevens

  • De bijeenkomsten vinden plaats in de Levenskerk.
  • Aanvang 20.00 uur.
  • Groepsgrootte: minimaal 15 deelnemers.
  • De deelnamekosten bedragen € 15,= voor de 2 lezingen van Ton Scheer; en € 37,50 voor de 5 bijeenkomsten met Wim Weren. Gelieve deze bedragen bij de eerste bijeenkomst te betalen.
  • U kunt uw aanmelding sturen naar de Levenskerk, Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk of per email doorgeven aan marianvmierlo@home.nl, telefoon 013-5288432.
  • De inschrijftermijn is geopend tot 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomsten. In het geval de lezingen moeten worden afgelast, krijgt u een week tevoren bericht van ons.
  •  Terug naar…>>> Wekelijke inspiratie