Lezing: Johannes 14,15-21

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug.

Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.

 

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 21 mei

*Jezus bidt voor ons. Hij verlangt dat wij God zouden kennen, dat wil zeggen, liefhebben. Daartoe heeft God ons zijn Geest gezonden. Deze is voor altijd bij ons.

*Hoe open wens ik mij op te stellen ten overstaan van Gods Geest? Ben ik ontvankelijk voor Hem? Altijd?

 

Bron: Gewijde Ruimte