Lucas 10,38-42

In die tijd kwam Jezus in een dorp waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving. Zij had een zuster, Maria, die – gezeten aan de voeten van de Heer – luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: “Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 17 juli 2016

*Ik stel vast dat Jezus Martha niet veroordeelt omdat zij een goede gastvrouw probeert te zijn. Veeleer zegt Hij haar dat zij angstig is en zich zorgen maakt bij het bereiden van de maaltijd. Ze was uit het oog verloren waarom zij eigenlijk bediende.

*Ben ik uit het oog verloren wat het belangrijkste is in het leven? Ben ik zo druk bezig met allerlei dingen dat ik geen tijd meer heb voor God? Maakt hetgeen ik doe voor de Heer mij bezorgd en angstig? Is de liefde verdwenen? Heer, help mij om de dingen in perspectief te plaatsen zodat ik niet vergeet wat mijn eigenlijke zending is in dit leven: beminnen en dienen in alle dingen.