Lucas 12,49-53

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 14 augustus

*Sta even stil bij het beeld van het ‘vuur’. Jezus gebruikt het op een negatieve manier. Het gaat niet over koken of warmte. Het gaat over gevaar, paniek, vernietiging en iemand het vuur aan de schenen leggen, blijkbaar een van een familie.

*Jezus gebruikt vaak schokkende overdrijvingen om de waarheid over te brengen. Zou dit zo’n voorbeeld kunnen zijn?

*Brengt de keuze om Jezus te volgen altijd gevaar, paniek en vernietiging met zich mee? Of is het gebruikelijker dat er hiervan soms een spoor aanwezig is?

*Misschien voel jij dit anders aan.

Bron: Gewijde ruimte