Lucas 19,1-10

In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: “Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!” Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: “Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb geef ik het hem vierdubbel terug.” Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.”

Een bedenking bij de lezing van zondag 30 oktober 2016  

Zacheüs wilde zien wie Jezus was door naar Hem te kijken vanuit een veilige plek. Maar, je kan niemand leren kennen door alleen maar naar hem/haar te kijken – er moet iets anders gebeuren.
Jezus ging een relatie aan met Zacheüs en dat veroorzaakte een grote verandering in zijn toekomstige manier van leven. Bidden helpt ons een diepe relatie aan te gaan met Jezus. Hij roept ons bij naam. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn nadat Jezus je ‘huis’ is binnengegaan en aan een vriendschap bouwt die veel waardevoller is dan je ooit zou vragen of je verbeelden. 

Bron: Gewijde Ruimte