Matteüs 10:37-42

 

Wie zijn vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zijn zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.’

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 2 juli 2017:

*Het Evangelie gaat niet alleen over een leefwijze dooraderd met liefde en mededogen maar het gaat bovenal over de persoon van Jezus zelf. Vandaag vraagt Hij de voornaamste en eerste plaats in ons leven. Zijn leerling zijn is niet een aanhangsel in ons leven maar is er de kern van. Ik vraag vandaag de genade om een echte leerling van Hem te zijn, die in staat is zijn kruis op te nemen en Hem te volgen.

*Tegelijk verzekert Jezus ons dat het minste medeleven elkaar betoond, niet onopgemerkt blijft. Ik vraag mezelf af wat dit in mijn leven kan betekenen?

 

Bronvermelding: Gewijde ruimte