Matteüs 13, 24-30

Evangelie volgens Matteüs 13, 24-30  

Jezus hield hun nog een gelijkenis voor: ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: “Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij zei hun: “Een vijandig mens heeft dat gedaan.”
De knechten vroegen hem: “Zullen we het er dan maar uit gaan halen?” Maar hij zei: “Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 23 juli 2017

 

*We zijn gefrustreerd en verward door de aanwezigheid van het kwaad in ons midden; het is een van de grootste vragen. In de parabel vertelt Jezus ons dat dit het werk is van de vijand: de strijd tussen goed en kwaad is tot de dood toe, maar we kunnen gerust zijn dat God het laatste woord zal hebben. Het is nooit gemakkelijk om dit te geloven, want vaak duidt het bewijs in de andere richting, dus vraag ik voor de genade om te geloven dat God de rechtvaardige en machtige rechter is.

*Welke positie neem ik in deze grote strijd tussen goed en kwaad in? Ben ik een passieve toeschouwer, een criticus vanuit mijn luie zetel, een consument die enkel oog heeft voor zijn eigen welvaart? Of ben ik een medewerker van God, terwijl Hij zwoegt om zijn Rijk van waarheid, rechtvaardigheid en vrede te verkondigen?

 

Bron: Gewijde Ruimte