Matteüs 5, 13-16

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

Enkele bedenkingen bij de lezing van zondag 5  februari 2017

* Zout zuivert. Jezus wil dat wij, door een leven vanuit het Evangelie, een onderscheidende smaakmaker zijn in onze gemeenschappen.
Wanneer een christen geen bekommernis heeft voor anderen is hij een gewoon waardeloos goed-voor-niets.

*Ik ben er om de boodschap van Jezus te laten doorschijnen in mijn woorden en daden. Goedheid verlicht zowel de gever als de ontvanger.
Ik kom op voor de rechten van Gods ‘kleinsten.’ Ik werk voor een wereld van vriendschap, vrede en liefde.

 

Bron: Gewijde Ruimte