Miek Pot in gesprek met Ilse Kerremans

Edith Stein, Leven aan Gods hand.

Chirurg dr. Ilse Kerremans begon zich in de Karmel te verdiepen toen een vriendin van haar alles achter zich liet om zich volledig aan God te wijden in een slotklooster. Ze las ontelbare werken over de karamelspiritualiteit en wie dat doet, stoot dan al spoedig op de figuur van Edith Stein. Ilse Kerremans las ook de teksten van Edith Stein zelf en verdiepte zich zo intens in haar persoon en haar gedachtegoed dat ze er vele voordrachten over gaf. Uiteindelijk bracht ze, op verzoek van de broeders van de Nederlandse Provincie van de Ongeschoeide Karmel, al haar kennis samen in dit boek.

Edith Stein (1891-1942) geniet tegenwoordig algemene bekendheid. Jodin, gedoctoreerd filosofe, rond haar dertigste katholiek geworden, karmelietes, omgekomen in de gaskamer van Auschwitz, heilig verklaard en een van de patronessen van Europa. Haar verzameld werk omvat in haar Duitse moedertaal 27 banden. Veel mensen worden door deze grote vrouw geboeid. Wat Edith Stein nog allemaal voor ons had kunnen betekenen als zij de oorlog had overleefd, daar kunnen we slechts naar gissen. Maar Auschwitz mag hoe dan ook niet het laatste woord krijgen. Op deze bladzijden komt Edith Stein opnieuw tot leven, door haar aan het woord te laten in haar teksten en in getuigenissen van mensen voor wie zij een stuwende kracht in het leven was en is.

Miek Pot bracht twaalf jaar door als non bij les soeurs de Bethléem. Na haar uittreden draagt zij de gevonden wijsheid over op anderen door middel van retraites en trainingen. Contemplatie – het bewust gaan van de innerlijke weg – is haar grote passie. Miek Pot is auteur van o.a. Mijn stille kloosterleven, Doorkruist land en Eten als een Franse non.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Op zaterdag 21 maart interviewt Miek Pot Ilse Kerremans over haar boek Edith Stein, Leven aan Gods hand, over de rol van Edith Stein in haar geloofsleven, de plaats van de fenomenologie in een (christelijk) geloofsleven, en over hoe zij haar geloofsleven gestalte heeft kunnen geven in haar seculiere leven. Aansluitend signeren beide auteurs hun werk.

Graag nodigen wij u uit om deze middag bij te wonen.
Deze vindt plaats in de uitgebreide, vernieuwde boekhandel Berne.
U bent van harte welkom!

Datum: Zaterdag 21 maart 2015
Plaats: Boekhandel Berne, Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk
Telefoon 0413 – 291394
Aanvang: 14.00 uur (inloop 13.30 uur)
Toegang: De entreeprijs bedraagt € 5,00 (inclusief koffie/thee), te betalen ter plaatse

Reserveren graag via:  cursus@bernemedia.com

Terug naar wekelijkse inspiratie