Rouwverwerking: ‘Samen op weg onder de regenboog’ in Oisterwijk

Na het succes in het voorjaar 2016 hebben er in najaar 2016 drie mannen en vijf vrouwen deelgenomen in een boeiende lotgenotengroep voor rouwenden, onder de professionele ondersteuning van Bep Smarius en Jan Daem (deskundige rouwbegeleiders) en met steun van de Gemeente Oisterwijk en AH-Oisterwijk . De huiskamer-sfeer van De Inloop is een mooie ruimte om met elkaar verdriet en vreugde te delen. Zes intensieve begeleide bijeenkomsten ( van minimaal 2 uren) en één terugkomdag zijn reeds achter de rug.

Tijdens de intense bijeenkomsten zijn wij samen op zoek gegaan  naar elementen van veerkracht in het leven van een nabestaande. We focussen ons niet alleen op het verlies zelf, of op de pijn, maar ook op de positieve gevoelens en ervaringen die de deelnemers in vertrouwen met elkaar delen. Het gaat erom ‘veer-kracht’ te vinden. Dat is een mooi Nederlands woord: een veer is broos en kwetsbaar, maar ook iets krachtigs. Je kunt haar plooien, maar niet breken. Daar gaat het om in de lotgenotengroep : het heen en weer bewegen tussen kwetsbaarheid en kracht.

In onze benadering vanuit De Metgezel in Zingeving zijn wij blijvend op zoek naar de effecten van:

* een beter zelf-waarde(n)gevoel voor elke unieke deelnemer in zijn/haar rouwproces om een beter welbevinden te ervaren.
* wederzijdse ondersteuning en (h)erkenning tussen de verschillende deelnemers
* inzichtverruiming door actuele rouwkennis en het aanbrengen van dagelijkse vaardigheden met het uitvoeren van haalbare opdrachten.
*het creëren van een preventieve ingesteldheid bij het oplossen van de eenzaamheid door de persoonlijke zelfredzaamheid .

Omdat we ervaren dat deelname aan een lotgenotengroep een zeer positieve weerslag heeft op het welzijn van een rouwende bieden wij in voorjaar een nieuwe contactgroep aan.

START op : Dinsdag 7 maart 2017  van 09.15  tot 12.15 uur
LOCATIE: Het Inlooppunt
Kerkstraat 48,
5061 EJ Oisterwijk

MEER INFO EN INSCHRIJVING: Klik hier