Stille Goede Week: Bezinningstekst voor Goede Vrijdag

Inleidende bezinningstekst 

Toen zij hoorde dat de doodstraf was uitgesproken
kon niemand haar nog tegenhouden.
Zij vluchtte de straat op:
radeloos, tussen een krioelende massa pelgrims,
huilend, tussen een menigte in opgewonden kermisstemming.

Zij liep haastig en schichtig,
baande zich een weg
doorheen een traag slenterende massa.

Zij ontdekte plots een rode bloedvlek op de weg,
op de weg naar Golgotha.

Zij liep als een wilde furie,
duwde de mensen opzij,
en stond plots op de open plek,
even buiten de stadspoort.

Mensen stonden in groepjes toe te zien.
Ze hoorde nog enkele doffe slagen van de hamer,
en toen vielen alle gesprekken stil.

Iedereen keek toe hoe het eerste kruis werd opgericht
met een van pijn verkrampte Jezus erop vastgenageld.

Maria bleef maar toekijken,
zocht met haar ogen naar de trekken van zijn gezicht,
ze zocht naar zijn ogen.
Dat was haar afscheid,
als streelde zij een laatste maal zijn aangezicht.

Een pover afscheid,
midden een menigte die onverschillig en cynisch toekeek.
Zij keek naar de hemel die haar zo duister werd.
Zij keek naar de aarde die zo vijandig leek.

Tussen haar wanhoop en haar angst keek zij in zijn ogen,
in zijn blik,
als altijd een blik vol vrede.

Hij had haar zo dikwijls verteld
dat mensen niet mogen terugslaan, niet mochten haten.

Nu wist zij:
dat was niet ‘zomaar’ een boodschap.
Hij was die boodschap.

En zij fluisterde zijn naam: “Jezus”,
als een gebed,
als een nieuw gebed om vrede,
om kracht tot vergeving. ( Manu Verhulst )

 

 

In het bewuste uur van sterven
is er duisternis en angst
onweer, gevecht
is er verwarring
fundamentele verlatenheid

in het bewuste uur van sterven
is er warmte en verbondenheid
is er liefde
met alle dierbaren ver en dichtbij
vroeger en nu

in het bewuste uur van sterven
is er licht en verlangen

in het bewuste uur van sterven
is overgave
is vrede
( Ida Guetens)

Bezinning voor Goede Vrijdag

Neerleggen met zachte doeken

met tedere handen

langzaam, voorzichtig

ter rust leggen

op de plaats waar

niet ‘ons’ leven verder gaat

neerleggen, opbergen, bewaren

om te koesteren

die mens, die herinnering, die liefde

die ons leven gaf

uit handen geven

aan een ruimte

die niet meer de onze is

achterlaten

…laten…

ooit

zal de mens uit dit lichaam

in ons

verrijzen.
(Ida Guetens)

Terug naar Wekelijkse inspiratie