Stille Week: Bezinningstekst voor Witte Donderdag 2 April 2015

Deze donderdag is geen doordeweekse donderdag.
Witte donderdag is immers onlosmakelijk verbonden
met Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

Witte Donderdag laat ons zien
hoe een mens tot het uiterste kan gaan in de liefde.
Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen.
Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend.

Liefde die wonderen doet, die alles vermag,
en waarvan sommigen denken dat ze niet bestaat:

Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet
omdat ze alles overstijgt,
zelfs de grens tussen droefheid en vreugde.

Bezinning…in stilte

Witte Donderdag wil gewoon zeggen
hoe ongewoon de liefde is.
Dat de meester zich buigt voor de knecht
die zich met verbaasde ogen afvraagt:
“Gebeurt dit echt?
Zien mijn ogen werkelijk wat ze zien?
Is dit de nieuwe orde?”
De wereld op zijn kop.

Liefde heeft geen troon en geen kroon,
liefde staat gebogen. Met het hoofd naar het stof op onze voet,
met de handen in het wasbekken,
bereid om ze te leiden naar de voet van de ander.
Bereid om de eigen handen vuil te maken
aan mensen die met vuile voeten door het leven gaan.

Terug naar Wekelijkse inspiratie