Stille Goede Week: Stille Zaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag.
Is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen.
De Kerk herdenkt Jezus’ verblijf in zijn graf.
Het is een dag van stille bezinning
die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

 

Jezus,

in het nieuwstenen graf van een vriend wordt Gij bijgezet.

Drie nachten zult Gij zwijgen achter de gesloten muur,

achter de ruisende bomen.

Drie dagen lang zullen uw vijanden gelijk hebben

en uw vrienden treuren en twijfelen.

Dan staat Gij recht in de ochtend van de verrijzenis,

in de morgen van een nieuwe tijd.

Zie, zegt Gij, Ik leef en gij zult leven.

Wij geloven U, Jezus, wij geloven in U.

Gij zijt het Leven.

Amen.

(Anton Van Wilderode)

 

Terug naar Wekelijkse inspiratie