VASTENTIJD IS OEFENTIJD…

We krijgen op ‘Halfvasten’ in de lezing van zondag 6 maart 2016 de zeer gekende parabel van de verloren zoon te horen, die we misschien beter de parabel van de barmhartige vader zouden noemen. Want die vader is zo vol liefde, dat hij aan zijn zoon ondanks het verdriet dat die hem heeft aangedaan – het gevoel van ‘welkom thuis’ wil geven.
Een parabel over u en mij en over onze God.
Wellicht is voor u en mij de tijd gekomen om een ommekeer te maken terug naar onze Onzichtbare, Onhoorbare, Barmhartige God die ons opwacht.

Vastentijd :

Is wakker worden na de winterslaap en je losmaken uit de beslotenheid van elk voor zich.
Vastentijd is je openstellen voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen op het grote Licht dat openbreekt aan de horizon.
Vastentijd is in de voorjaarsstilte.
Je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe Lente en het zaad van de vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart.
Vastentijd is trainingstijd hart en handen soepel maken
voor gedragen verbondenheid met de Enige en de mede-mensen: vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentijd.
De grote opwarming om te herleven. (  Bron: Encounter Nieuwsbrief februari 2016)

 

* Graag verwijzen wij ook op onze website naar de wekelijkse Nederlandstalige overweging uit de Abdij van Orval ( Zondag 6 maart 2016.)

 

Bezinning op de overweging.

 

Verloren

 

Durf het aan!

Durf te zien dat je op het verkeerde spoor zit.

Durf het jezelf te bekennen

en kom terug.

Draai je om.

Keer het tij.

Kom op je stappen terug.

 

Wees niet bang.

Draai je om en keer terug.

Er wordt naar je uitgekeken,

naar je gezocht.

Er wordt op jou gewacht.

Kom terug.

Je bent welkom.

 

In blijdschap word je onthaald,

in feestelijke vreugde.

Geloof het maar

Je bent welkom.

Kom terug. (naar Ida Guetens)

 

 

Beste bezoeker….METGEZEL

graag bevelen wij jullie aan onze sympathie voor volgende persoonlijke initiatieven in de komende periode….

 

1)WIJ ZIJN BLIJ OM JULLIE VREUGDE

 

OPRECHTE DANK aan de bijna 150 bezoekers

bij het avondvullend programma twee dagen vóór Valentijn

op VRIJDAG 12 februari Theater Tiliander/Oisterwijk.

Voor meer info: Lees verder…>>>

 

 

2) Zaterdag 2 April 2016

Zijn zij dan geen mensen’,
Symposium dominicanen en mensenrechte
n

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen.
Aanvang: 10.00 uur, sluiting 16.00 uur.
Deelname is gratis. Er wordt een lunch aangeboden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: gerard.van.etten@home.nl, onder vermelding van eerste en tweede voorkeur voor een workshop.

Zie voor het volledige programma de folder op: http://www.dominicanen.nl/2016/01/studiedag-dominicanen-en-mensenrechten/

 

3) Donderdag 31 maart 2016

Derde dialoogbijeenkomst Radicaal anders in Ypelaer

Het Ronde Tafelhuis /Haendellaan 40 / 5011 LS Tilburg

De tweede dialoogbijeenkomst Radicaal anders werd gehouden op donderdagmiddag 18 februari in Zorgcentrum de Heikant. Gon Mevis, directeur van Contour de Twern hield een inspirerende lezing over het thema ‘Verbinden onder spanning’. Peter Westerhof, locatiemanager van Zorgcentrum de Wever sprak na afloop van een geweldige bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.

 

 

Het was goed hier te zijn, maar het is ook goed heen te gaan om elders “licht” te zijn en met velen te delen wat jou geraakt heeft.

Alle goeds in het heden bij elke nieuwe dag in de nieuwe lentemaand maart 2016…

Iedere dag een nieuwe dag, anders dan gisteren. Wat wij vandaag beslissen, geeft nieuwe vorm aan ons leven. Nieuw is een kwaliteit die God aan ons leven geeft. Laat elke nieuwe ontmoeting een ontmoeting zijn die nog nooit eerder heeft plaatsgehad. Laten wij er dus ten volle van genieten en uitkijken naar de volgende!

Wij zijn er terug voor de wekelijkse inspiratie en de overweging uit de Abdij van Orval in het weekend van Zaterdag 12 maart/ Zondag 13 maart 2016. Tot dan…!!!!